آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, October 08, 2008

 

خوکان و ملايانزاد گـــاه
امير سپهرخوکان و ملايان


چگونه تن فروشان نگونبخت شهرنو ی تهران و خوک ها ی بی زبان را به فتوای خمينی، زنده زنده با بنزين آتش زده و سوزاندند ... ترديد نبايد کرد که اگر ملايان روزی در جهان قدرت گيرند، چند ميليارد انسان را زنده زنده خواهند سوزاند ... 1

اخلاق فقاهتی
مرتضی آقاتهرانی، جزو آن دسته از روضه خوان ها است که پايوران رژيم اسلامی، آنان را از مخلص ترين خادمان آيين محمدی و معنويت گرا ترين ملا های شيعه می شناسند. يعنی از آن دسته بقول خودشان "روحانيون" که گويا با پشت کردن به مقام و زيور دنيا، گوشه ی اعتکاف اختيار کرده و به عبادت و ترويج معنويت و اخلاق در ميان مسلمين مشغول هستند. تا بدانجا که احمدی نژاد با التماس از او خواست که معلم اخلاق دولت وی باشد. آخوند آقاتهرانی هم به هزار غمزه اين پست را پذيرفت و اکنون هم که در کابينه وی همين سمت رسمی را داراست. 1

اين آخوند البته در نمايش ساختگی انتخابات، به نمايندگی مجلس روضه خوان ها هم دست يافت، که حال با حفظ سمت دولتی خويش، بر يکی از کرسی های آن مجلس مضحک هم تکيه زده که اين را نيز بايد از آن دستاورد های شگرف نظام اسلامی برای بشريت بحساب آورد. زيرا تاکنون که در سراسر تاريخ ديده نشده بود که شخصی، همزمان هم پست دولتی داشته باشد و هم نماينده ی پارلمان باشد، حتا در فاشيستی ترين نظام های جهان همچون آلمان نازی، فاشيسم موسولينی، رژيم فرانکو در اسپانيا و يا حتا در ليبی معمر القذافی و رژيم صدام حسين و سوريه اسد ها. 1

زيرا که اساسآ فلسفه وجودی و نقش پارلمان ـ حال به شکل صوری و نمايشی هم که شده ـ در همه جای دنيا و بر اساس قانون اساسی همه کشور های جهان، تا کنون چشم و گوش ملت بودن و نظارت بر کار قوه ی مجريه بوده است. حتا در بلوک شرق کمونيست دوران اتحاد شوروی، چين دوران مائو، کره شمالی، کوبا و در ديگر کشور هايی که قانون اساسی آنها صرفآ يک کاغذ پاره بازيچه دست حاکمان آن کشور های اسير بوده. 1

حال بگذريم از اينکه به دليل وجود مشکل قحط الرجاله (*) در نظام اسلامی، اينک يک مرد شيره ای به نام غلامحسين الهام، اصلآ در هرسه قوه ی مجریه و مقننه و قضائیه رژيم پست رسمی دارد، آنهم چند پست در يک زمان. در بيدادگاههای اين نظام ناب محمدی هم که، زندانبان، بازجو، شکنجه گر، بازپرس، وکيل مدافع، دادستان، قاضی و هيئت منصفه تنها يک نفر است. البته بسيار ديده شده که آن يک نفر حتا نقش ضابط اجرا و يا مجری حکم را نيز داشته است. 1

به هر روی، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی که نویسنده کتاب بسيار علمی و ارزشمند «راهکارهای عملی دیدار با امام زمان(عج)» هم هست که شاهکاری در جهان ادبيات است، پس از طی دروان تحصیلات فقه و فلسفه و تفسیر نزد دو آیت الله بهجت و مصباح يزدی، آنگونه که خود در شرح زندگی خود نوشته، گويا دکترای فلسفه و عرفان را هم از کانادا و امریکا دريافت کرده. 1

او پس از آنکه مدتی امامت جماعت مسجد نیویورک را بر عهده داشته، به حلقه مريدان مصباح يزدی در آمده و از نيويورک به نزد مرادش در قم باز می گردد. با بروی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد مورد تأييد مصباح هم، به یکی از طرفداران پروپاقرص دولت وی تبدیل می شود. و همانگونه که آوردم، حال هم که، هم معلم اخلاق رئيس جمهور بزرگ و افتخار آفرين ايران اسلامی است، هم معلم شرافت و اخلاق وزرای کابينه ی او و هم با تاييد و فرمان سيد علی خامنه ای، چند ماهی است که بر روی صندلی نمايندگی مجلس اسلامی هم می نشيند. 1

باری، اين سر رشته از آنروی آوردم که نشان دهم خوب است که ببينيم نگاه اسلام از ديدگاه يک روحانی کاملآ معنويّت گرا و تحصيلکرده به مخالفان هم کيش خود چيست، چه رسد به غير مسلمانان، و بويژه به قوم يهود که اين آخوند معنويت گرا به تازگی تمامی آنها را هم مورد مهر قرار داده. همينطور خوب دقت کنيد به ادبياتی که اين ملای معلم اخلاق اسلامی از آن برای برخورد با رقبای داخلی کابينه خودی استفاده می کند. در مورد کسانی که حتا چون خود وی سخت مسلمان هستند و بسيار هم وفادار به رژيم، حال وای به حال پيروان ديگر اديان و مذاهب و باور ها! 1

اين استاد اخلاق هیأت وزيران، چندی پيش در يک سخنرانی خود در شهر زرند کرمان که با حضور امام جمعه و فرماندار آن شهر برگزار شد، که خبر آن هم ابتدا در نشريه ی محلی «عصر ظهور» درکرمان منتشر شد و سپس هم در بيشترين رسانه های داخلی و خارجی، اظهار داشت که : اينها (اصلاح طلبان) اسمشان هم مسلمان است. اين نکبت‌ها را مثل دستمال کاغذی که باهاش پشت بچه ‌ها را تميز می ‌کنند و می ‌اندازند اون ور، بياندازيد اون ور. خودتان هم آن ‌ور نرويد»! 1

چه کسانی صهيونيست!1
(سيونيست Zionist)
هستند؟
مرتضی آقاتهرانی در تازه ترين اظهار نظر خود در مورد اسرائيلی ها هم می فرمايند که: « اين صهيونيست ها درست مانند خوک های نجسی هستند که فقط زمين خداوند را به گند ... می کشند»!. اين گفته شايد برای کسانی که نمی دانند خوک از ديدگاه پيروان محمد چگونه موجودی است و حکم آيين اسلام در مورد اين حيوان چيست، صرفآ سخنی توهين آميز بحساب آيد، ليکن دادن نام خوک به وسيله اين ملای اسلام شناس به يهوديان، معنايی آنچنان دهشتناک در خود نهفته دارد که جنبه ی توهين آميز آن در برابر آن معنا، چيزی نرم تر و لطيف تر از حرير و پرنيان است. 1

البته با هزار دليل زنده و روشن تر از روز می توان ثابت کرد که واژه ی صهيونيست در ادبيات آخوندی، ابدآ تنها به ملت اسرائيل مربوط نمی شود. صهيونيست امروزه در ادبيات اسلامی، بويژه اسلام شيعی، يک واژه ی کليدی است که آخوند ها اين واژه را در مورد تمامی پيروان ديگر مذاهب و آرا بکار می برند. آنان نه تنها تمامی رسانه ها و شخصيّت های سياسی و مذهبی و علمی، اعم از کليمی و مسيحی و بودايی و هندو و حتا مسلمان مخالف خود را صهيونيست می نامند، بلکه حتا منتقدان بسيار نرم خوی خود در داخل را هم عوامل صهيونيسم خطاب می کنند. 1

از اين قرار صهيونيسم در ايدئولژی رژيم روضه خوان ها، به هر آنکس و رژيم و رسانه و سازمانی اطلاق می شود که مخالف جمهوری اسلامی است، ولو اينکه آن مخالف حتی عرب مسلمان دو آتشه نيز باشد. کما اينکه در طول جنگ هشت ساله، رژيم بعثی به شدت دشمن صهيونيسم را هم "رژيم صهيونيستی عراق" می خواندند، ليکن از رژيم سوريه که برادر دوقلوی آن رژيم بود، با عنوان " کشور مسلمان دوست و برادر" نام می برند، يعنی از دو رژيم عربی بعثی کاملآ مشابه پی ريزی شده بر پايه ی انديشه های ميشل عفلق، برای ملا ها يکی برادر مسلمان بود و هست و آن ديگری، صهيونيستی و دشمن اسلام! 1

بنا بر اين ملايان، به جز عوامل خود، تمامی شش ميليارد انسان روی زمين را صهيونيست می دانند. صهيونيست هم که از ديد آنان يعنی خوک. اينکه آخوند جنتی از تريبون نماز جمعه بگونه ای روشن غير مسلمانان را "خوک های نجس" می خواند، آخوند آقاتهرانی هم همان نظر را دارد، آيت الله مشکينی هم در کتاب خود مردم اسرائيل را خوک خوانده، خلخالی جلاد هم که خمينی او را يک مجتهد می خواند، در جايی از کتاب خاطرات خود ملت يهود را همين گونه خوانده... همگی دلايل محکم اين ادعا هستند که از ديد غالب ملايان، تمامی غير مسلمان بسان خوک ها هستند. به ويژه مردم يهود که ملايان ايشان را حتا از خوک ها هم نجس تر می دانند. 1

البته مسلمان هم از ديد ايشان همانگونه که آوردم، تنها همان گروه اندک سربران و دزدان و متجاوزانی هستند که ذوب شدگان در ولايت فقيه ناميده می شوند. زيرا وقتی آخوند مرتضی آقاتهرانی حتا اصلاح طلبان ريش اصلاح نکرده مسلمان و نماز خوان و روزه گير درون حکومتی را هم غير مسلمان می خواند، تکليف پيروان ديگر اديان و مذاهب ديگر روشن است. 1

حکم شرعی در باره ی خوکان
برای اينکه نشان دهم که چه معنای دهشتناکی در درون اين ديدگاه فقه شيعی« يعنی شباهت دادن غير مسلمانان به خوک ها» نهفته است؟ نگارنده بهتر می بينم که بجای حوالت دادن خوانندگانم به کتابهای کهنه ی تاريخی و روايات که در دسترس همگان هم نيست، يک رخداد تاريخی را بياورم. حادثه ای که گمان نمی برم تا کنون در جايی آمده باشد، يا اگر هم آمده باشد، دستکم نگارنده آنرا نديده ام. رخدادی دلخراش و چندش آور که ژرفای نفرت اين کيش اهريمنی از حيوانات، غير مسلمانان و بويژه قوم يهود را بخوبی نشان می دهد که ملا ها ايشان را خوک می خوانند. 1

همانگونه که نسل ما و مسن تر از ما بياد دارند، تا پيش از فتنه ی بهمن، ما در ايران دو کارخانه ی بسيار بزرگ و مدرن توليد کالباس و سوسيس به نام های (ميناسيان) و (س ميکائيليان) داشتيم که فروشگاههای مرکزی آنها در خيابان های منوچهری و نادری آنروز تهران قرار داشت. محصولات اين دوکارخانه هم حتا به گواهی اروپائيان و آمريکائيان، از تمامی کارخانه های مشابه غرب بسيار لذيذ تر و مرغوب تر بود. بگونه ای که بسياری از غربی ها، سوسيس و کالباس توليد ايران را هم بسان قاليچه و ودکا و خاويار و زعفران و پسته ی ايران با خود به سوغات می برند. 1

اين دو کارخانه چند مزرعه ی بزرگ پرورش خوک داشتند که بزرگترين آن مزارع يکی در نزديکی شهر آبادان قرار داشت و آن ديگری در باغستان کرج. نگارنده خود بياد دارم که چند روز پس از استقرار جمهوری اسلامی چند ملا به دستور خمينی با چند وانت پر از گالن های بنزين به کرج آمده و با پاشيدن بنزين بر بدن خوک ها، الله اکبر گويان هفتصد ـ هشتصد حيوان ريز و درشت را زنده زنده در آتش سوزاندند. 1

يکی از همسايگان خواهرم که اين منظره ی دهشتناک را با چشم ديده بود، دچار بيهوشی و اغما شد و کارش به بيمارستان کشيد. سپس هم در اثر همان فاجعه، آن زن بيچاره مدتها حالت جنون داشت و به نزد روانپزشک می رفت. به سبب خروجم از ايران، اينکه بعد ها چه بر سر آن زن آمد را ديگر نمی دانم. 1

من که خود چند روزی پس از آن رخداد وحشتناک، آخر هفته ای در منزل خواهرم در گوهردشت بودم، شاهد بودم که همچنان بوی سوختگی اين حيوان های بيچاره بگونه ای در فضای شهر کرج و پيرامون آن پراکنده گشته بود که تا چند روزی مشام تمامی ساکنان آن حوالی را آزار می داد. 1

يک ماهی پس از آن انقلاب لعنتی هم که برای ديدار دوستی به خرمشهر و آبادان مسافرت کردم، دوستم و چند تنی ديگر از اهالی آن مناطق هم، عينآ همان اوضاع خوک سوزان کرج را حتا در ابعادی بسيار بزرگ تر و وحشتناک تر برايم نفل کردند. زيرا که ظاهرآ شمار خوک های مزرعه ی آبادان خيلی بيشتر از شمار خوکهای مزرعه ی شهر کرج بوده است. 1

برايند
اينک پيش خود تصور کنيد که به فرض محال اگر ملايان بر جهان حاکم گردند، چه بر سر غير باورمندان به مرام اهريمنی خود خواهند آورد. به ويژه اگر روزی بر کشور اسرائيل دست يابند. ممکن است کسانی شک داشته باشند که نمايندگان تشيع فقاهتی آنچه را که بر سر خوک ها آوردند را بر سر غير مسلمانان نياورند. 1

خوب است که اين دسته توجه داشته باشند که در روز های نخستين پس از سقوط ايران، حجت الاسلام ها هادی غفاری، ری شهری، موسوی تبريزی، قدوسی، خلخالی، اژه ای، انصاری اکنون اصلاح طلب گشته و چند ملای ديگر، به دستور خمينی با اوباش خود به قلعه ی شهر نو تهران رفته و هر زن تن فروش نگونبخت را که يافتند با بنزين زنده زنده در آتش سوزاندند. خمينی تنها زمانی دست از اين فتوا ها و احکام برداشت که با اعتراض و نفرت شديد جهانيان مواجه گشت. 1

گذشته از اين، آيينی که برای تصاحب قدرت، بيش از پانصد زن و مرد پير و جوان و کودک را در سينما رکس آبادان با تينر آتش زده جزغاله می کند، ايدئولژی که تنها در طول چند روز، هزاران زندانی بی گناه را آنگونه آسان و بی هيچ دغدغه و ترديدی قتل عام کرده و دسته جمعی چال می کند، آيينی که شب پيش از کشتن دختران نابالغ، تجاوز به آنها را عملی شرعی می داند، مسلکی که چشم از حدقه در می آورد و با پاره سنگ سر انسان ها را خرد می کند، آيينی که با اره برقی دست و پای آدميان را می برد و خون زندانيان محکوم به اعدام را شب پيش از کشتن آنان از بدنشان تخليه می کند، آيينی که اسيد پاشيدن بر روی زنان و تيغ کشيدن بر لب های خانمها را مجاز می داند ... در صورت چيره گشتن بر اسرائيل و جهان، و آنگاه که از بيرون هيچ اعتراض و فشاری نباشد، آيا در زنده زنده سوزاندن مخالفانش ترديد به خود راه خواهد داد ؟ از روز روشن تر است که هرگز! امير سپهر


www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker