آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, September 25, 2004

 

هخا و تجمع اطراف دانشگاه


حزب ميهن
امير سپهر


! ای عزيزان هشيار باشيد! مطبی در باره خالق يزدی، رسانه های لس آنجلسی و تجمع در اطراف دانشگاه تهران
بنا بر گزارش های رسيده عصر امروز تعداد زيادی از هم ميهنان ما در مقابل دانشگاه و خيابانهای اطراف آن تجمع کرده، و آنگونه که گفته شده به رقص و پايکوبی پرداخته و شيرينی تقسيم کرده اند. ابتدا اين مسئله را از ديدگاههای مختلف مرور ميکنيم و آنگاه يک تحليل
خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، چنين گزارش داده است
تجمع و رقص و پايکوبي گروهي از مردم در برابر دانشگاه تهران با دخالت پليس ضد شورش پايان يافت امروز تجمعي در خيابان انقلاب تهران، روبروي دانشگاه تهران برپا شد که پليس مردم را متفرق کرد. به گزراش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، مردم در خيابان انقلاب به رقص و پايکوبي، پخش شيريني و دسته هاي گل اقدام کردند و شعارهايي سر دادند. رفت و آمد در اين بخش از تهران براي مدتي مختل شده بود. نيروي انتظامي تجمع کنندگان را سلطنت طلب خوانده است و بنا به گزارش ها پليس ضد شورش وارد عمل شده و با متفرق کردن جمعيت، کنترل خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران، يعني خيابان هاي قدس، شانزدهم آذر، و انقلاب را در دست گرفته است. خبرگزاري کار ايران، ايلنا، گزارش داد که خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران هنوز مملو از جمعيتي است که براي تماشاي اين تجمع «غير قانوني» گرد آمده اند
سايت گويا که يکسره در دست توده ای ها و 2 خردادی ها است اين تجمع را اينگونه گزارش ميدهد
گزارش تجمع در مقابل دانشگاه‌‏ تهران
به گزارش خبرگزاري هاي داخلي طرفداران يک برنامه ساز تلويزيوني که از 40 روز پيش با ارايه عقايد خاص خود سعي در راه اندازي يک حرکت مردمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي داشته است، در مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده اند. تعداد افراد حاضر بر اساس اين گزارش ها صدها نفر اعلام شده است. اهورا پيروز خالقي يزدي، دهها روز است در يک برنامه تلويزيوني که از شبکه ماهواره اي رنگارنگ پخش مي شود خواهان اتحاد و همراهي مردم و حرکت مسالمت آميز براي سرنگوني رژيم است. وي که سخنانش مورد بي توجهي يا تمسخر اغلب تحليلگران واقع شده است حول محور بازگشت به اقتدار و عظمت ايران باستان، حرکت مسالمت آميز، انرژي مثبت و نکاتي از اين قبيل دور مي زد. با اين حال نحوه بيان، وعده هاي بزرگ، اطلاعات نادرست و سطح پايين سواد سياسي و اجتماعي او، باعث غير جدي تلقي شدن وي از سوي اغلب نيروها شده بود. وي که قصد دارد 10 مهر به ايران سفر کند، از ايرانيان خارج از کشور نيز خواسته است در آن روز به ايران رفته و ايران را آزاد کنند. تجمع امروز به نوعي محک زدن ميزان قدرت اين فرد تلقي مي شود
يکی ديگر از سايت های رژيم يعنی ايلنا اينگونه گزارش ميدهد
اوضاع در برابر دانشگاه تهران و خيابان‌‏هاي اطراف اين دانشگاه نا آرام گزارش مي‌‏شودبه گزارش خبرنگار سياسي ايلنا، اين منطقه از برابر درب اصلي دانشگاه تهران و خيابان انقلاب‌‏اسلامي، خيابان 16 آذر و خيابان قدس توسط نيروي انتظامي و افراد پليس ضد شورش تحت كنترل قرار داردبر اساس اين گزارش تعدادي از افراد كه از سوي نيروي انتظامي حاضر در محل"سلطنت‌‏طلب ناميده مي‌‏شوند از ساعت 17 امروز، بدون‌‏داشتن مجوز دست به تجمعي غير قانوني در مقابل دانشگاه تهران زده‌‏انداين گزارش حاكي است درگيري‌‏هاي پراكنده‌‏اي نيز ميان برخي تجمع‌‏كنندگان غير قانوني و نيروي انتظامي حاضر در محل رخ داده استپياده‌‏روهاي اطراف دانشگاه تهران و خيابان انقلاب، مملو از جمعيتي است كه براي مشاهده اين وضعيت اجتماع كرده‌‏اندتردد خودروهاي از مسير غرب به شرق و بالعكس و نيز شمال به جنوب خيابان 16 آذر، با كندي روبرو شده استپايان پيام
و خلاصه سايت بازتاب متعلق به محسن رضايی که همه ميدانند و سيله نيروهای اطلاعتی رژيم اداره ميشود چنين گزارش ميدهد
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، صدها نفر عصر امروز در مقابل دانشگاه تهران ازدحام كردند.بنا بر اين گزارش، از حدود ساعت 30/5 دقيقه عصر امروز، صدها جوان در مقابل دانشگاه تهران ازدحام كرده و اقدام به دست زدن، سوت زدن و پخش شيريني كردند.تا زمان مخابره اين خبر، هيچ‌گونه درگيري ميان تجمع‌كنندگان و مأموران انتظامي رخ نداده و تجمع‌كنندگان از دادن شعارهاي سياسي خودداري مي‌كردند.خبرنگار «بازتاب» مي‌افزايد: اكثر خيابان‌هاي منتهي به دانشگاه‌هاي تهران مسدود شده‌اند و غير از عابران پياده، وسايل نقليه امكان تردد به سمت دانشگاه تهران را ندارند.گفتني است، يكي از چهره‌هاي شبكه‌هاي فارسي‌زبان طي چند روز گذشته از مردم تهران دعوت كرده بود تا روز پنجم مهر، سالروز شكست حصر آبادان با اجتماع در مقابل دانشگاه، از رزمندگان تشكر كنند.آخرين گزارش‌ها حاكي است، دقايقي پس از ساعت 19، افراد حاضر در حوالي ميدان انقلاب به تدريج پراكنده شدند
و اما نتيجه و تحليل کوتاه اينجانب
بنده همچنان سخت اعتقاد دارم که برنامه جناب يزدی به ترکستان ختم خواهد شد. دليل آن نيز کاملآ واضح است، اولآ با شنيدن حتی 2جمله از حرفهای ايشان به روشنی ميتوان به غير سياسی بودنشان پی برد، ثانيآ حرکتی که ستاد هماهنگی نداشته باشد و وسيله يک سازمان هدايت کننده سياسی مطلع راهبری نگردد، فقط هزينه خواهد داد بی اينکه دستاوردی بدست آورده باشد. چنانچه تا کنون هم تمامی حرکات اعتراضی و جانفشانی های مردم با هزينه های بزرگ و دستگيری های گسترده عقيم مانده و تا کنون هيچ ثمری به همراه نياورده ، علت اصلی آن همين عدم برخورداری آنها از يک تشکيلات منسجم و هماهنگ کننده و سازمانی مطلع و برنامه ريز است
در آن ده شبی که سال گذشته مردم ما به خيابان آمدند، اگر از يک سازمان برنامه دهنده، انضباط و مهم تر از همه، هدف مشخص سياسی برخوردار ميبودند، شک نداشته باشيم که رژيم ملا ها به درک تاريخ واصل شده بود، ليکن صرف آمدن به خيابان آنهم بصورت بی برنامه و گيج و بی هدف، هيچ فايده ای نخواهد داشت جز آنکه رژيم باز هم افراد مستعد و بی باک و حاظر به دادن هزينه را شناسايی و سرکوب و مجازات و در نهايت از صحنه مبارزه حذف نمايد
برای اينکه موضوع را بهتر بيان کرده باشم مثالی ساده و روشن مياورم، همگی ما برای گذران زندگی خود نيازمند پول هستيم، صرف خواستن پول اما کافی نيست و ما را به پول نخواهد رساند، هر کسی برای بدست آوردن آن، متناسب با توان جسمی ومهارت های فکری خود دست به کاری ميزند و از راهی به پول ميرسد. يکی از راه راندن تاکسی، يکی ديگر از طريق تدريس و آنديگری با فروش کتاب پول بدست آورده و امرار معاش ميکند. بنابر اين فقط از خانه بيرون آمدن فايده ای ندارد و هيچکس را به پول نميرساند. دستيابی به آزادی نيز جز اين نيست. همه خواهان رهايی و آزادی هستيم، اينکه چگونه و از چه طريقی بايد و ميتوانيم به آزادی دست يابيم را بايد شناخت و تعقيب کرد.
در آن ده شب و شبهای قبل و بعد و شبهای پس از بازيهای فوتبال و روز های بسيار ديگری که مردم دست به حرکات اعتراضی زدند، همه فقط يک چيز ميدانستند و آن نخواستن اين رژيم بود. آنهايی هم که کمی سياسی تر به قضايا فکر ميکردند، تنها حرفشان اين بود که ما آزادی ميخواهيم، اما اينکه از چه راهی و بوسيله کدام جريان و با چه دستور کار و برنامه ای ميخواهيم به آزادی برسيم، موضوعی بود که به حاشيه تبديل شده بود و هيچ کس نميدانست، و درست کار ما از همينجا لنگ ميزند !
خالق يزدی اولين نيست، قبل از وی هم خيلی راديو چی ها و تلويزيونچی ها با جيغ و داد و پخش موزيک ها و مارش های تند و محرک و ايجاد جو احساساتی و بر انگيختن شور ملی، توانستند چند صد و يا چند هزار نفری ی را به کوچه و خيابان بکشند، اما تنها نتيجه آن دستگير شدن عده ديگری از مردم و شکنجه شدنشان و ديگر هيچ
اينکه فلان راديوچی در لوس آنجلس از طريق موبايل به جوانی بگويد (احمد برو ته خيابون ببين چند نفر جمع شدن) و يا از (موتورت پياده شو تا صداتو بفهميم، بگو ببينيم چند نفر جلوی حسينيه ارشاد جمع شدند) و يا اينکه (برو از ته کوچه يک گزارش بما بده !) و حرکاتی غير سياسی و بچگانه از اين دست تا 2 قرن ديگر هم ما را بجايی نخواهد رساند
هر کدام از اين مجريان برای خود يک پا مدعی هستند، از کسیکه بسيار مورد اعتماد است شنيدم آن آقای مجری راديو که جيغ هايش در لس آنجلس از همه بلند تر است به اطرافيانش گفته (از همين حالا به شما ميگويم که زياد با من شوخی های سبک نکنيد که اگر من فردا رئيس جمهور شدم و شوخی با خودم را قدغن کردم، نگوييد خودش را گم کرده ! ) بعضی تصور خواهند کرد که من اين را به شوخی مينويسم. اما نه شوخی نيست ، متاسفانه يک واقعيْت است ! اتفاقآ يکی از بزرگترين دلايل عقيم ماندن مبارزات مردم وجود همين رسانه های نا آشنا با کار سياسی است که با ايجاد جو هرکی هرکی و بلبشو مردم و اپوزيسيون واقعی را گيج کرده اند
اينها هر کدام يک سازی را ميزنند و مردم در اين ميان مات و مبهوت مانده اند که به حرف کدام مجری بايد اعتماد کنند و از کدام راه بايد بروند. آخر راديو و تلويزيون که به تنهايی اپوزيسيون نميتواند بشود . يک مجری غير سياسی تلويزيون کجا قادر است با سرود و موزيک رژيمی را به سقوط بکشاند، که انواع و اقسام آدمکش و جاسوس و ده جور ارتش و نيروی سرکوبگر را در اختيار دارد، آنهم از فاصله ای چند قاره ای !؟
راديو و هر رسانه ای آنگاه ميتواند فايده داشته باشد و در خدمت آزادی مردم درآيد که خود را در اختيار يک جريان سياسی هدفمند و برنامه دار سياسی قرار دهد. امروز آقای خالق يزدی موفق شدند مردم چندی را به جلو دانشگاه آورند، که چه بشود ؟ ! تا وقتی سازمان و کميته و تشکيلات هماهنگ کننده ای اين حرکات اعتراضی را سازماندهی و راهبری نکند، ققط دستگيری پشت دستگيری را شاهد خواهيم بود، آنهم برای هيچ و پوچ. نقش اين مجريان تا کنون فقط شناساندن جوانان مستعد برای مبارزه به رژيم و بزبانی ديگر تحويل بره به گرگ بوده است. اينها بدون اينکه خود متوجه باشند نقش تيم اکتشاف و خنثی سازی خطرات آتی را برای رژيم آدمخور ملا ها بازی کرده و ميکنند
در بعضی از گزارش های مندرج در رسانه های متعلق به خود رژيم آمده کسانی که جلو دانشگاه تجمع کردند سلطنت طلب بودند ! خدا عاقبت اين مردم را بخير کند، اين نشانه خوبی نيست ! اطلاعات و امنيّت ملا ها تا کنون روششان اين بوده که افراد و گروههای خطر آفرين را بطور کلی مطرح نکنند تامردم به اهميت آنها پی نبرند تا اين اشخاص خطر ساز برای رژيم بزعم خودشان گنده نشوند. ملا ها حتی هشتاد ساله هايی را هم که اصل رژيم را قبول دارند، فقط به جرم يک اعتراض کوچک و يا مقاله بزندان برده و شکنجه ميکنند، چطور خبرگزاری متعلق به چنين رژيمی گزارش ميدهد = نيروي انتظامي تجمع کنندگان را سلطنت طلب خوانده است) و در انتها نيز خيلی دموکرات منشانه گزارش را اينگونه به پايان ميبرد که (بنا به گزارش ها پليس ضد شورش وارد عمل شده و با متفرق کردن جمعيت، کنترل خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران را در دست گرفته است
رژيمی که تا بحال وجود حتی يک سلطنت طلب را هم در ايران اصلآ قبول نداشت، چطور به يکباره بعد از 26 سال بطور روشن نام اين گروه را ميبرد و با اين گروه سرنگونی طلب دبش رفتاری چنين متمدنانه دارد
حسين الله کرمی که حتی به فيلم مجوز گرفته از وزارت ارشاد خود ملا هاهم اجازه نمايش نميدهد و بصورت وزير و وکيل رژيم طالبان ايران هم بجرم سر پيچی از اوامر نايب بر حق امام عصر سيلی و مشت ميزند، امروز بعد از ظهر کدام جهنم دره ای بوده!؟ پيراهن شخصی ها کجا غيبشان زده بود؟ تيغ کش ها و باج خور های انصار حزب الله يعنی يک مرتبه ای آنقدر دموکرات شده اند که حتی اجازه ميدهند سلنت طلب هايی که نسل ملا را ميخواهند از ايران بکنند، خيلی آزادانه بيايند و تظاهراات و رقص و پايکوبيشان را بکنند و راحت هم بروند خانه هايشان !
من هنوز براستی نميدانم که چه خبر است، اما راستش احساس خوبی ندارم!؟ درست همان احساس بدی را دارم که در بعد از دوم خرداد داشتم، که تنها دستاورد آن هم سرکوب و کشتن مبارزان و فرستادن خيل جوانان مبارز و برومندمان به پشت ميله های زندان بود و بس، در حال حاظر فقط اين را ميگويم
! ای عزيزان هشيار باشيد

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker