آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, October 04, 2004

 

...ما جوانان ايران


حزب ميهن
شهريار شادان ، از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن


! ما جوانان ايران بايد اين رژيم را سرنگون سازيمسال گذشته مردم رُم در ایتالیا بخاطر افزایش قیمت پیتزا تمامی پیتزا فروشیهای رم را تحریم کردند. خوب است ما ایرانیان داخل و خارج از این حوادث کوچک و بزرگ درس بگیریم که چگونه مردم یک شهر در اروپا با هم ، خوردن پیتزا را تحریم میکنند آنهم برای افزایش قیمت . حال در ایران که بیست و شش سال است ملاها چون مغولان آمدند و کشتند و کندند و خوردند و ویران کردند و بردند دریغ از یک حرکت جدی گسترده و دریغ از یک سازماندهی درست سیاسی
من در نگرش دقیق و پژوهش میدانی در برخورد نزدیک و رودرو با اقشار گوناگون مردم ایران دریافتم که مسئله مردم ما صرفا دینی بودن و خرافی بودن نیست . من فکر میکنم اگر بخواهیم به ریشه های باطنی و درونی روان ایرانیان برسیم و علل و عوامل آنرا جستجو کنیم سالها به کار نیاز داریم و در آخر دستاوردی جز نومیدی بر جای نخواهد ماند . ما ملتی هستیم که بر اثر کوتاهی نیاکانمان مورد حمله های بزرگ و ویرانگر قرار گرفته ایم از حمله های رم تا مغول و عثمانی تا اعراب بادیه نشین وحشی و این آخری جنگ هشت ساله عراق. همه وهمه بر روان ما ایرانیان آثاری از ترس و وحشت بر جای نهاده است هر چند که مردان ما همواره دلاورانه جنگیده اند اما عنصر ترس بر روح و روان کودکان و نوجوانان ما غلبه گشته و در هر مقطع از تاریخ ، ما را سالیان به عقب باز گردانیده است . اکنون عنصر ترس یکی از مهمترین عوامل سکوت مردم ماست
فوبیا Phobiaیا ترس در روانشناسی انواع گوناگونی دارد. ترس از تاریکی ، ترس از ارتفاع ، ترس از جمعیت ، ترس از شکست و... اما ترس دیگری نیز هست که آنرا ترس از پیروزی نام نهاده اند . انسان گاه از پیروز شدن هراس دارد به این خاطر که ممکن است خویشتن را شایسته و لایق پیروزی نداند و بر اثر پیروزی احساس گناه کند چون برای پیروز شدن فرد مجبور است رقیب یا دشمن را کنار زند و این برای او احساس گناه را بدنبال دارد و یا از سوئی دیگر پیروزی خود موجب میشود که فرد از موقعیت قبلی خارج شود و در موقعیت جدید که ناشناخته است قرار گیرد و ترس از پدیده های ناشناخته او را مغلوب سازد
ترس و تنبلی هر دو همزاد یگدیگرند و از این دو در شخصیت آدمیان " دیگر محوری " زاده میشود . این دیگر محوری بر چند گونه است
خدا محوری – ناجی محوری ( که ناشناخته و موهوم است - امام یا امام زمان )– رهبر محوری
هر سه موارد بالا از جمله معضلات روانی ملت ایران است. به صراحت حقیقتی را که بدان رسیده ام بیان میدارم هر چند ممکن است دیگران از این سخن من سوء استفاده کنند و آن این است که مردم ایران از نظر درک و خرد باطنی به کودکی میماند که بسیاری چیزها را فرا نگرفته و ما از او انتظارات بیشمار داریم. ما اگر امروز به مناسبات مردم نگاه کنیم از شیوه و دلیل ازدواج تا تولید مثل و دلیل آن در می یابیم با مردمی رودرو هستیم که پله های اول رشد را با تا تی تا تی و نا توانی طی میکنند . حال اگر ما کمی اهل باریک اندیشی باشیم در می یابیم که نمیتوان از این مردم که در رنج وجهل درونی بسر میبرند انتظار انقلاب و اتحاد داشت
در پژوهش آماری دیگری در یافتم بیش از85% ایرانیان خود را در تغییر اوضاع اجتماع و حتی تغییر اوضاع زندگی خویش دخیل نمیدانند . همه بر این باورند که ابتدا نیرو و خواست خداوند بایستی بر تقدیر آنان فرود آید تا آنان بتوانند خود و اوضاع را تغییر دهند . بایستی اعتراف کرد که وضع اسف باری بر مردم ما حاکم است. بدین رو برای من پرسشی ایجاد شده است: اگر ما در یک شکل فرضی حاکمان فعلی ایران را بر داریم و مثلا حاکمان فعلی کشورهائی چون سوئد ، فرانسه ، ژاپن و یا آمریکا را بر حاکمیت ایران بنشانیم چه تغییری و با چه کمیت و کیفیتی در ایران و مردم ایران بوجود خواهد آمد ؟ این پرسش میخواهد مردم ، حاکمیت فعلی و نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور را به طور جدی و عقلائی مورد خطاب قرار دهد. روی دیگراین سکه، این پرسش است که اگر مجموعه حاکمیت فعلی ایران را بر کشورهائی چون سوئد ، فرانسه ، آمریکا و یا ژاپن حاکم کنیم چه اتفاقی رخ خواهد نمود. مردم آن دیار چه خواهند کرد؟
پاسخ به گونه ای نسبی روشن است . هر انسان و هر ملتی شایسته همان چیزی هست که هست . اگر با روشن اندیشی این مسئله را بررسی کنیم راه و روش مبارزه سیاسی تغییر می یابد . مردم ما نیاز دارند که پیش از هر چیز خانه تکانی روحی و فکری کنند و این نیاز صد البته برای نیروهای اپوزیسیون ( داخل و خارج ) و هم برای کل حاکمیت ایران ضروری است . باور من بر این است که ایجاد تغییر درونی در هر یک از این سه ضلع تغییرات پی در پی و گسترده ای را برای کشور ما بهمراه دارد
از سوئی دیگر با بررسی رفتار مردم در می یابیم همین مردم مخالف خود باعث استحکام این رژیم بشمار می آیند . همین مردم مخالف در شبانه روز بارها و بارها با بیان جملاتی چون : این رژیم رفتنی نیست ، اینها بر ما حاکم هستند و امثال این جملات ذهن خود و دیگری را با همین افکار منفی و ترسناک برنامه ریزی میکنند . پروفسور الکسیس کارل در اثر معروفش " انسان موجود ناشناخته " میگوید : نیاز بر هستی تاثیر میگذارد . او نمیگوید نیاز انسان والا و یا گناه کار بلکه میگوید نیاز بر هستی تاثیر میگذارد . بنا براین تا اطلاع ثانوی نیاز و خواست یکی از این سه ضلع ( حکومت – مردم – اپوزیسیون) یعنی حکومت بر دو گروه دیگر یعنی مردم و نیروهای اپوزیسیون بیشتر می چربد. اصولا مهم نیست که چه کسی بر حق است بلکه نیاز و برتری نیروی روانی یکی از طرفین کافی است تا او را پیروز صحنه کند
نکته دیگر، گاندی میگوید : شکست نشانه این است که آدمی برای رسیدن به هدف از دل و جان مایه نگذاشته است . حال باید گفت نیروهای اپوزیسیون و مردم ایران اگر نیاز واقعی به رفتن ملاها داشتند تا حال آنان را از قدرت به زیر میکشیدند . با گذشت زمان روشن شد که اپوزیسیون از یک حرکت فعال جدی و حیاتی برخوردار نیست و بیشتر ، ما آدمهای وا خورده ای را می بینیم که مترصدند تا از فرصت ها برای رسیدن به قدرت استفاده کنند . راه اندازی سایت و رادیو و تلویزیون سر و صدا به پا میکند و ظاهر کار را بسیار پر طمطراق نشان میدهد اما با نگاه دقیق در می یابیم که همین نیروها توان سازماندهی مردم مخالف خارج و داخل را ندارند . اما اگر از همین اپوزیسیون بخواهید که برای سازماندهی مردم داخل اقدام کند نفسش میگیرد چرا که اصولا در این اوضاع جاسوس بازی رژیم اپوزیسیون جرات اعتماد ندارد و نمیتواند عضو گیری کند و پس از عضو گیری نمیتواند پاسخگوی اعضاء خود باشد . در رأس همه اپوزیسیون شاهزاده رضا پهلوی را داریم که بلقوه میتواند طرفداری مردم را داشته باشد اما می بینم که وی هم از یک اراده محکم و جدی برای سازمان بخشیدن برای مبارزه بر خور دار نیست
حال استراتژی خمینی را خوب مرور کنید او استاد جذب مردم بود و مفت هم این توانائی را به چنگ نیاورده بود . او به سازو کار و تاثیر بیان و کلمه آگاه بود و از همین رو مدام تاکید داشت وحدت کلمه را حفظ کنید. او فهمیده بود که در ابتدا با بیان و کلمه بایستی تصویر ذهنی مردم را تغییر داد و سپس مردم را همراه خود کرد. او همیشه میگفت باید! باید فلان کار بشود و میشد . اکنون هم ملا ها بر همین استراتژی سوارند . اینکه خمینی و ملاها منفی و ضد مردمی عمل کردند بحث دیگری است . حال در میان مبارزان سیاسی ما درداخل و خارج از کشور کدام فرد یا گروه را داریم که در خواسته اش مداومت ، جدّیت و باید را بکار میگیرد؟
واما سخنی با جوانان ایرانی
فردايی وجود ندارد، اگر هر ايرانی امروز به سهم خود در داخل و خارج ایران گامی کوچک بردارد پیروزی مردم تضمین شده است روی سخنم با جوانان ایران است هر جا که هستید با هم متحد شوید و گروه تشکیل دهید و خود را سازماندهی کنید ترس را کنار بگذارید و بدانید همیشه پیروزی آن سوی ترس است. تئودور روزولت میگوید : در هر جا که هستید و با هر چه که در اختیار دارید کاری بکنید
اگر من و تو جوان ایرانی امروز شیشه های ترس را نشکنیم برای همیشه در حصار های آن محصور خواهیم ماند. برای برداشتن گامهای بزرگ تاریخی کافی است فقط گام اول را بر داریم بی شک خدای دانا و توانا به کسانی که شجاعت را پیشه میسازند و برای احقاق حق خود گامی هر چند کوچک بر میدارند قدرت و استواری می بخشد . اکنون اراده مان را محکم تر از پیش برای آزادی ایران از جهل و ستم بکار میگیریم. فردای شادمان و روشن ایران آزاد را در نظر گیریم که بسوی ثروت ، علم و توانائی پیش میرود و برخیزیم . سرنوشت کتابی از پیش نوشته نیست این ما هستیم که برنامه نویسی سرنوشت را چون برنامه نویسی کامپیوتر به عهده میگیریم . و در هر کجا که هستیم ، خانه ، مدرسه، دانشگاه ، خیابان ، تاکسی و اتوبوس همواره این جمله را با تاکید و اطمینان بیان کنیم و بر در و دیوار بنویسیم که : این رژیم باید با اتحاد و یگانگی مردم برود. هر انسان به سان شمعی است که نورش دیگر شمع ها را روشن میسازد
اگر تو امروز روشن شوی به دنبال تو دیگر انسانها هم روشن میشوند . از امروز آغاز کنید . یقینا ما بر رژیم ملاها پیروزیم . ای جوانان ایران از یاد نبرید که 30 میلیون نفر جوان هستیم ، شوخی نیست . هیچ نیروئی نمیتواند مقابل ما قرار گیرد
این آهنگ انقلاب نوین و خرد گرای جوانان ایران را بگوش دیگر یاران جوان برسانید
در این باره باز هم خواهم نوشت

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker