آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, August 22, 2004

 

برای آقای سعيد حجاريان


حزب ميهن
امير سپهر

! ايران در دست زبان نفهم ها و بی وجدان ها


لاکن از برای اونها ما نخواهيم گذاشت آباد شد اسلام عزيز ايران را ـ امام راحل
استرادگی ايمام راحيل در اينقلابيش اين بودی که اسلام را بعد از 2500 سال از دستش نجات ميداد شاه خاين را ! - ملا حسنی نماينده رهبر
و حال 1 ملای ديگری پيداشده که روح امام راحل و ملا حسنی يکجا در وی حلول کرده است
ابتدا به خبری از سايت امروز متعلق به سعيد حجاريان توجه بفرمائيد
مدرس حوزه علميه بيرجند: خيانتی كه تاج ‌زاده به اسلام كرد يزيد بن معاويه هم به اسلام نكرد
حجت الاسلام فاطمي مدرس حوزه علميه بيرجند طي سخناني در مراسمي كه به مناسب ولادت حضرت زهرا (س) از سوي مجمع دلسوختگان بقيع درتاریخ(16/5/83) در فلكه سوم سجادشهر بيرجند برگزار شده بود گفت: "در اين كشور تاج‌زاده‌ها داريم، سيد محمدرضا خاتمي‌ها داريم،‌ از اين نخاله‌ها زياد پيدا مي‌شود. البته اينها سيد هم هستند البته آباء‌ و اجداد ايشان اينگونه نيستند. ما سيد مأمون هم داريم ما سيد هارون هم داريم. – البته خيلي از اين نخاله‌ها هستند
خيانتي كه تاج‌زاده به اسلام كرد يزيد بن معاويه هم به اسلام نكرد. در شهر مذهبي و مردم مذهبي بايد پذيراي چنين استانداري باشد. بعد از چهل سال انتظار كه حالا همه خوشحالند و راضي ولي متاسفانه با آمدن چنين استانداري اين شيريني در كام مردم مي‌خواهد تلخ شود. اعم از پيغمبرسازي كه كردند براي پيغمبر درست كردند،‌ از مزدوري كه براي آمريكا كردند و جاسوسي و هزاران جنايت ديگر كه اينها ديگر نمي‌شود برشمرد
آن وقت از چنين حزبي استاندار مي‌فرستند. اين استاندار چكار مي‌‌خواهد بكند؟ آمده مهره‌سازي بكند تا چهل سال آينده هم اثرات سوء وجود اين استاندار اينجا خواهد بود. حالا چهل سال نه حداقل يك دهه آثار سوء حضور استاندار در اين شهر مشهود خواهد بود. اينها يك مديركل‌ها يا كارمنداني را سر كار بياورند كه نه نماز بشناسند نه در نمازجمعه شركت بكنند. ما واقعا متاسفيم كه مدت زيادي نفوذ علم‌ها و حالا هم خداي نكرده تحت حاكميت مشاركتي‌ها باشيم
و اينها شعار مردمسالاري كه سر مي‌دهند دروغ است چون اگر واقعا به حرف مردم مي‌كردند امام جمعه محترم در نماز جمعه به صراحت اعلام كردند كه چنين استانداري را نفرستيد. آقاي عبادي نماينده محترم مردم شخصا به آقاي وزير كشور گفتند كه چنين استانداري را نمي‌خواهند. حرف آقاي عبادي نماينده همه مردم است. با طومار و نوشته‌هايي
كه از سوي مردم به وزارت كشور ارسال شد ولي متاسفانه اينها حرف هيچ كس را گوش نكردند
-----------------------------------------------------------------------------------
من مطلب بالا را عينآ و بدون هيچ دستکاری از سايت امروز کپی کرده ام که متعلق به آقای سعيد حجاريان و ديگر
ياران ايشان است، همان کسانی که خود را باصطلاح اصلاح طلب ميخوانند! افراد عادی که اين مزخرفات شيخ بيرجندی را ميخوانند شايد به لبخندی بسنده کنند و دليل درج چنين خزعبلاتی را در سايت امروز نشانی از پايبندی دست اندرکاران آن حداقل به خرد متعارف و شايد هم آزاديخواهی تعبير کنند، ليکن موضوع بدين سادگی نيست و قرار دادن يک چنين مطلبی در سايت مزبور از سر اتفاق و يا آزاد انديشی و حتی به قصد تضعيف جمهوری آدمخوار اسلامی هم نيست، آخوند بيرجندی که کسی نيست، او يک ملای دهاتی و ابلهی بيش نيست که حتی اين مقدار هم عرضه و حقه بازی نداشته که خود را از آن ديار دور افتاده و محروم نجات دهد و با نزديک کردن خويش به قطب های قدرت لا اقل 1 صندلی در مجلس خبرگان بدست آرد!
از وی ابله تر و بيشعور تر در ميان ملايان فراوان يافت ميشوند که بر بزرگترين کرسی های تصميم گيری مملکت تکيه زده اند. مگر آخوند مشکينی که در جمهوری طالبان بر منصبی نشسته که حتی اختيار عزل رهبر را نيز داراست، عاقلتر از اوست که ميگويد ليست نمايندگان جناح راست به امضاء امام زمان رسيده ! و يا خود خامنه ای را مگر ميتوان فهيم تر از آن شيخ بيرجندی دانست ؟ اصلآ مگر خود خمينی که بود که تمام اين بساط را راه انداخت ! هرکسی نداند خود آقای حجاريان بخوبی ميدانند که روح الله خمينی نه تنها دستور زبان فارسی نميدانست، حتی کوچکترين آشنايی به صرف و نحو عربی هم نداشت، آنهم حتی با اقامت پانزده ساله در يک کشور عربی
درزمينه شعور و آگاهی هم چيزی بيش از ملا حسنی و همين آخوند بيرجندی در چنته نداشت. مگر خمينی نبود که بعنوان رهبر کشوری تاريخی و کهنسال چون ايران با زيرشلواری مامان دوز بر صفحه تلويزيون های جهان ظاهر ميگرديد و با تحويل مشتی چرنديات از حجاريان ها مرتبآ صلوات و اشک ميستاند ؟ مزخرفاتی از قبيل اينکه (هی نشينيد بگوئيد چه و چه) يا (اقتصاد مال خر است) و يا (در طبس شنها مأمور بودند که چشم و چال آمريکاييان را کور کنند) و چرت و پرت هايی از اين دست. اگر 25 سال پيش آقای حجاريان و ديگر يارانشان بدليل شور مذهبی و نا پختگی متوجه نبودند که سخنان تاريخی و گهر بار امامشان مشتی چرنديات بيش نيست که فقط باعث بی آبرويی ما در جهان ميگردد، امروز با 50 سال سن و داشتن تيتر دانشگاهی ديگر عذرشان چيست ؟ چرا شيخ بيرجندی مورد تمسخر قرار ميگيرد، اما امام خمينی تهی مغزتر از وی همچنان نقش معبود را برای اصلاح طلبان دارد ؟ و چرا به ريش سيد محمد خاتمی و خودتان نميخنديد که قصد داشتيد و به مردم قول داديد که نجاست را به طلا مبدل سازيد ! و هنوز هم نميخواهيد بپذيريد که بقول اعراب که خيلی دوستشان ميداريد
(کل شًيِ يرجًعو با صلهم)
آخوند بيرجندی يکی از هزاران ملای تهی مغز و مسخره است که 25 سال است ايران را به اسارت گرفته اند و در دنيا آبرو و حيثيّت برای ايرانی باقی نگذارده اند. آنچه نام و سخنان لغو و بيهوده شيخ فلکزده بيرجندی را به سايت آقای حجاريان کشانده يک حقه اطلاعاتی است، زيرا معرکه گردانهای سايت امروز همگی از مأموران با سابقه وزارت اطلاعات هستند که زير دست ريشهری ها و فلاحيان ها و سعيد امامی واجبی نوش تعليم ديده اند. پای ملای بيرجندی بدين دليل به سايت امروز باز شده که نامی از ياران حجاريان را بزبان آورده، او مورد تمسخر و تحقير قرار گرفته که نشان داده شود که ياران آقای حجاريان يعنی تاج زاده و محمد رضا خاتمی و جبهه مشارکت تافته جدا بافته و ضد استبداد هستند و با اسلام و تحجر سرستيز و جدال دارند
شخصآ اگر روزی به چنگ مأموران وزارت اطلاعات رژيم گرفتار آيم و به فرض از اعدام نجات يابم و به حبس ابد محکوم گردم، و باز هم فرضآ اگر مجبور گردم که از ميان آقايان تاج زاده و خاتمی و حجاريان و همين شيخ ابله يکی را بعنوان هم سلولی انتخاب نمايم، بلادرنگ و با رغبت شيخ بيرجندی را انتخاب خواهم نمود! (البته آقای حجاريان و ياران ايشان هميشه نقش زندانبان ملت ايران را داشتند نه زندانی !) برتری اين شيخ در اين است که از سر جهل و نادانی در فکر نجات رژيمی خرد ستيز و انسان کش است، اما حجاريان ها و تاج زاده ها و خاتمی ها دانسته تن به هر ذلت و خيانتی ميدهند تا مگر اينچنين رژيمی جنايت پيشه و ايرانکش را از خطر سقوط حتمی برهانند ! اگر حجاريان ها و خاتمی ها و اکبر ولايتی ها و هزاران آدم آگاه و با سواد ديگری که امروز فقط بخاطر اينکه موقعيّت و مقام داشته باشند برای مشتی ملای متحجر و مسخره آفتابه پرميکنند، شرف و کشور و مردم و از همه مهم تر وجدانشان را به جاه و مقام نميفروختند، اينک جايشان در کنار ما بود نه در مقابل ما
اينجانب در برخورد به نامهايی چون سعيد حجاريان های باصطلاح خودشان (فکور) پيوسته از خود ميپرسم که آيا اين قبيل افراد از خود و شخصيٌت انسانی خويش و يا حتی از همسر و فرزندانشان خجالت نميکشند که همکاسه معدودی ملای بيسواد و بوگندو و مسخره و جنايتکار شده اند !؟
در خاتمه اينرا نيز مياورم که مقصودم به سخره گرفتن لهجه ملا حسنی نيست که متاسفانه با اينجانب که آذری هستم نيمچه همشهری هم محسوب ميگردند! مرادم نشان دادن جهالت و سفاهت اين آخوند ابله است
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker