آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, June 05, 2005

 

( بزنگاه سرنوشت رژيم ايران ( 2


حزب ميهن
امير سپهر

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

اما آلمان، لازم نيست که آدمی تحليلگر و متخصص باشد تا بتواند اين حدس را بزند که دولت ائتلافی فعلی آلمان مرکب از سوسيال دموکراتها و سبز های کمونيست در ماههای پايانی کار خود می یاشد. چرا که شکست حزب آقای شرودر «اس. پ . د» در ايالت کليدی «نورد راين وستفالن»؛ آنهم پس از سی و نه سال و اعلام انتخابات زود رس از جانب بوندس کانسلر شرودر در واقع پذيرش زود رس شکست در انتخابات زود هنگام در پاييز پيش رو است. بدينسان باز هم بطور ساده خانم آنجلا مرکل از (يونيون) را هم از هم اکنون می توان بعنوان اولين زن رئيس دولت در تاريخ آلمان بحساب آورد که در پائيز جانشين شرودر خواهد شد. دولت خانم مرکل از ائتلاف سه حزب تشکيل خواهد شد، حزب خود وی دموکرات مسيحی، حزب سنتی منطقه صنعتی و ثروتمند باواريا، يعنی سوسيال مسيحی و بالاخره حزب کوچک اما بسيار ثروتمند ليبرال های آزاد. و از قضا هر سه اين حزب ها از نزديک ترين دوستان ايالات متحده بوده و طرفدار پر و پا قرص نزديکی هر چه بيشتر به آن کشور می باشند تا بدانجا که تحليلگران سياسی خود آلمان همگی اعتقاد دارند که نامزد کردن خانم مرکل، زاده آلمان شرقی و دختر يک کشيش پروتستان برای اين سمت از سوی بزرگترين حزب آلمان « سه. د. او» در واقع صرفآ به قصد نزديکی هر چه بيشتر با آمريکا و هماهنگی با سياستهای آن کشور بوده است، حزبی که سران استخوان دار آن تقريبآ همگی کاتوليک مذهب هستند. چنانچه اين دو مطلب را نيز بيافزائيم که حزب دوم ائتلاف آتی حتی هيچ ميانه خوشی هم با طرح اروپای يک پارچه ندارد و از مخالفان سرسخت تبديل مارک آلمان به واحد اروپايی يورو بود، و آلمان خواهان داشتن کرسی دائم در شورای امنيّت سازمان ملل است که در اين راه سخت نيازمند حمايت ايالات متحده است، آنگاه به اين حقيقت خواهيم رسيد که فصل ماه عسل سياست آلمان با رژيم تهران بکلی بسر آمده استو سر انجام می رسيم به فرانسه که در حال حاظر بظاهر سر سخت ترين مخالف سياست ايالات متحده و جدی ترين حامی رژيم حاکم بر ايران بشمار می رود. از آنجا که نگارنده يکبار در مورد سياست فرانسه به تفصيل نوشته ام، از تکرار آن مطالب خود داری کرده و فقط به ذکر چند مسئله مهم و اساسی بسنده می کنم. با وجود اينکه فرانسه بدليل سابقه تاريخی قرون گذشته (دوران رنسانس) در زمينه لائيسيته و نهادينه کردن دموکراسی و سرمشق بودن در اروپا هچنان مرجع و شاقول بسياری از تحولات اکنونی جهان در راه مردمسالاری است، ليکن امروزه خود اين کشور با مشکلات عديده ای دست به گريبان است. فرانسه کنونی نه تنها ديگر آن هيمنه و وزن دوران استعماری را ندارد که قسمت عمده افريقا را زير نگين داشت، بلکه حتی اهميّت پايان دوران پس از جنگ عالمگير دوم را هم ندارد که به تبع آن يکی از برندگان اصلی جنگ دوم محسوب گرديد و يکی از پنج دارنده حق وتو شد می دانيم که در ٢٠ نوامبر ١٩٥٣، دين بين فو (با نام رمز: عمليات سگ آبي) مورد هجوم و اشغال شش هنگ چترباز فرانسوي قرار گرفت. در ٧ مه ١٩٥٤، نيروهاي ويت مين بازماندگان اردوگاه محاصره شده را به اسارت گرفتند و چندی بعد ارتش فرانسه با شکست خفنباری آمريکا را در جنگ ويتنام تنها گذارد. درست در همين زمان نبرد استقلال الجزاير بر ضد استعمار فرانسه آغاز می شود. هشت سال بعد يعنی در مارس 1962 فرانسه با شکست مفتضحانه ديگری مجبور می شود استقلال الجزاير را پذيرا گردد. اين تاريخ را بايد پايان دوران استعمار کهنه فرانسه بحساب آورد. از آن پس ستاره اقبال اين کشور افول کرد، چرا که در دوران استعمار جديد (نئو کلنياليسم) اين کشور هم همانند انگليس بعلت ضعف بنيه اقتصادی و عدم هماهنگی خود با سرعت سرگيجه آور تکنولژی از رقابت باز ماند و نتوانست با کشوری تازه نفس و قدرتمند چون ايالات متحده و سپس هم آلمان بر آمده از جنگ رقابت کند انگليس البته با سوابق پدر خواندگی دولتهای بنا شده بر ويرانه های امپراطوری عثمانی و روابط تاريخی با منطقه هندو چين تا حدودی توانست که از اين فاصله بکاهد، اما فرانسه ماند و به خرده پا مبدل شد. در نتيجه مشکل اساسی اين کشور بحران هويت در سلسله مراتب کشور های ابر صنعتی است. آنچه فرانسه را به واکنش در مقابل آمريکا وادار می سازد بيش از آنکه جنبه اقتصادی و نظامی داشته باشد مسئله غرور است. اين جان کندن ها به مثابه عدم پذيرش اين حقيقت تلخ است که آنکشور ديگر نه يکی از ابر قدرت های جهان بلکه يک کشور متوسط از ممالک اروپايی است. تعويض مهره ها در هئيت حاکمه آن کشور از پس شکست در رفراندوم قانون اساسی اروپا آن اندازه در تغيير جهت سياست کلی فرانسه بی اثر خواهد بود که حتی خود فرانسوی ها نيز آنرا زياد جدی نمی گيرند. زيرا شيراک با جابجا کردن سه مهره قديمی، يعنی گماردن دومنيك دو ويلپن به نخست وزيری و نيكولا سركوزی به وزارت كشور و فيليپ دوستوبلازی به مقام وزارت امور خارجه عملآ نشان داد که در بر همان پاشنه قديمی خواهد چرخيد /- ناتمام

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker