آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Tuesday, November 16, 2004

 

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها


حزب ميهن
امير سپهر

! مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها
برنامه اتمی رژيم و واکنش اروپا نمايشنامه ای است که نرخ آن منافع ملی ملت ايران است
مذاکرات غير رسمي نمايندگان لات و بی سرو پا و چاقو کش رژيم طالبان ايران با اتحاديه اروپا بر سر قرارداد ميان دو طرف که بر اساس آن ايران قول داده بود فعاليت هاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف کند، روز شنبه قطع شد و به اين ترتيب به گفته ديپلمات ها ظاهرآ راه براي اعمال تحريم هاي احتمالي عليه رژيم ايران باز شده است. يک ديپلمات اروپايي که از نزديک مذاکرات را دنبال مي کند، به خبرگزاري فرانسه گفته است که پيشرفتي صورت نگرفت و اکنون نوبت ايران است که بگويد چه مي خواهد بکند.اگر به زودي تعليق کامل غني سازي اورانيوم توسط ايران تاييد نشود، موضوع صورت ديگري به خود مي گيرد. اين ديپلمات مي گويد که عدم تعليق کامل غني سازي مي تواند به اين معني باشد که هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي نتواند در جلسه روز دوشنبه خود قطعنامه اي مبني بر تعليق فعاليت هاي غني سازي اورانيم توسط ايران صادر کند و اين زمينه را براي قطعنامه شديدتري فراهم مي کند و يک گام به سوي درخواست آمريکا براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نزديک مي شويم که در آن صورت ممکن است ايران مورد تحريم هاي اقتصادي قرار گيرد
طبق اخباری که خبرگزاری های جهان مخابره کردند ايران و مذاکره کنندگان فرانسوي، بريتانيايي و آلماني سعي دارند قرارداد هفتم نوامبر پاريس در مورد تعليق کامل غني سازي اورانيوم را نجات دهند. اين قرارداد قرار بود با تاييد سازمان بين المللي انرژي اتمي در نشستي که از روز پنجشنبه آغاز شده است، نهايي شود. پس از آنکه ايران گفت به رغم تعليق غني سازي، 20 سنترفيوژ غني سازي اورانيوم همچنان به کار خود ادامه خواهند داد، قرار شد اين اجلاس در روز دوشنبه نيز ادامه يابد. چنانچه ما اين کنش و واکنش ها را نه مذاکره بلکه مسخره بازی ميدانم، علت در اين است که هم اروپايی ها و هم بار فروشها و الواتی که بنام نماينده از طرف ملا ها به اين نشست اعزام شده اند بخوبی ميدانند که کل اين مسائل مسخره بازی است. نمايشنامه ای کمدی که بار ها در سالهای گذشته تکرار شده آنهم بدون اينکه نتيجه ای قطعی ببار آورده باشد. سناريو کاملآ مشخص است، رژيم ملا ها باز هم در آخرين لحظه تمام شرايط طرف اروپايی را خواهد پذيرفت اما چند ماه بعد باز يک بامبول ديگر و باز هم روز از نو و روزی از نو. البته اين ظاهر قضيه است، اما مسئله بدين سادگی ها نيست، اختلاف کنونی ظاهرآ بر سر فعال نگهداشتن بيست دستگاه سنتروفيوژ است که بود و نبودشان اصلآ اهميتی ندارد، چرا که برای توليد يک بمب اتم هم داشتن صد ها از اين دستگاه مورد نياز است
رژيم ملا ها ادعا ميکند که چنانچه آژانس بين المللی اتمی اجازه نگهداری اين بيست دستگاهها را بدهد آن آژانس حتی قادر خواهد بود با دوربين تلويزيونی کار کرد اين دستگاه ها را نيز کنترل کند. بنابر اين حل چنين معضلی بسيار آسان تر از اين است که رژيم ملا ها و اروپايی ها اينهمه جنجال بر سر آن براه اندازند، و باز هم در ظاهر ملا ها برای نگهداری اين بيست دستگاه حتی تا مرز خطر تحريم اقتصادی نيز پيش رود.هدف تمامی اين مانور ها و حقه بازی های رژيم اين است که با بزرگ کردن فعال نگهداشتن اين بيست دستگاه، داشتن چندين هزار دستگاه فعال مخفی ديگر را تحت الشعاع قرار دهد. دستگاههايی که در چندين نقطه مخفی و در زير زمين و دالانهای نه توی شبانه روز در حال آماده سازی اروانيوم غنی شده مورد نياز برای ساخت بمب اتم هستند. اروپايی ها اين مسئله را بخوبی ميدانند که نيروگاههايی که در حال حاظر شناخته شده هستند، فقط معدودی از اين مراکز بشمار ميروند.، ليکن چون از محل دقيق اين مراکز اطلاع دقيقی ندارند، با به حماقت زدن خود از اين راه قرارداد پشت قرار داد عقد کرده و ايران را غارت ميکنند
اروپايی ها خود حتی بهتر از آمريکا ميدانند که رژيم ملا ها کوچکترين استعداد و ظرفيتی برای تبديل به نظامی مسئول وغيرتروريستی ندارد و تنها راه آسودگی از دست اين غول جهالت و جنايت کشتن آن است. قصد آنها اين است قبل از آنکه شيشه عمر رژيم ملا های ايران را به دست آمريکا دهند، تا آنجا که ميسر است شيره جان ملت ايران را بمکند، و آنچنان ايرانی در به داغان را تحويل آن کشور نمايند که فقط محتاج سرمايه گذاری و کار و تحمل تهمت باشد تا باز هم اروپايی ها خود را صلح طلب و آمريکا را آتش افروز و جنگ طلب جلوه دهند. حقيقت تلخ امروز سياست جهان اين است که شرکای ديروز آمريکا در نبرد بر عليه کمونيسم، امروز پس از پانزده سال پيروزی مشترک بر اتحاد شوروی با همدستی لاشه اتحاد شوروی خود به دشمنی بسيار بی رحم تر از کمونيسم برای آمريکا مبدل گرديده اند. آمريکا ممکن است در خيلی زمينه ها قلدر و زورگو به نظر آيد ليکن اين کشور جوان يکهزارم تجربه استعمارگری و شيادی های اروپائيان را ندارد که فقط عمر تاريخ استعماری هر کدام از آنها بلند تر از طول عمر آمريکا است. فراموش نکنيم که خود آمريکا نيز تا کمتر از سه قرن پيش مستعمره انگليس بشمار ميرفت و دولتمردان
همسايه بزرگ امريکا ، يعنی کانادا، دومين کشور پهناور جهان هنوز هم رو به قبله لندن نماز ميگذارند
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker