آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, June 26, 2005

 

با انتصاب احمدی نژاد

حزب ميهن
امير سپهر

با انتصاب احمدی نژاد، آقای خامنه ای کشف حجاب کرد !1

در آخرين نوشته خود گلايه آميز نوشته بودم که نبايد در بازيهای درونی نظام وارد شد، پيش بينی هم کرده بودم که هاشمی رفسنجانی در انتخابات نمايشی پيروز خواهد شد، اين اما اشتباه از آب در آمد. قصد توجيح ندارم، همين اندازه بنويسم که متوليان اين حکومت منتسب به الله آنقدر در اين سالها دروغ گفته و حقه بازی کرده اند که من يکی ديگر به هيچ کس و هيچ چيزشان باور ندارم، حتی به اختلافاتشان. باری، هاشمی در کم سهم بودن در تقلب شکست خورد نه در انتخابات. چرا که انتخابات اين رژيم را بايد " انتخابات قلابی ، تقلبی به علاوه سه " نام نهاد. يعنی قلابی تقلبی تقلبی اندر تقلبی، چون شورای نگهبان در همان مرحله اول با حذف نامزده های غير وابسته به رژيم انتخابات را از بيخ قلابی می کند، در مرحله بعد با شناسنامه های تقلبی و رای ريزی سازماندهی شده است که تقلب صورت می گيرد، سپس در مرحله شمارش آرا و در نهايت در اعلام تعداد و نتايج آن.1
اينهمه هم هيچ تازگی ندارد، هميشه همينطور بوده. در همان اولين دوره هم در حاليکه دريادار احمد مدنی برنده انتخابات بود، ابوالحسن بنی صدر را با يازده ميليون رای برنده اعلام کردند (سال گذشته وقتی خود دکتر مدنی اين مطلب را به بنده گوشزد کرد که، اگر تقلب نشده بود و من رئيس جمهور شده بودم کار را همان اول فيصله می دادم، در جواب قسمت اول صحبت ايشان گفتم که بله تيمسار، اين موضوع را همه ی ما شاهد بوديم که حق شما را به بنی صدر دادند). پس تقلب در انتخابات در جمهوری اسلامی يک اصل نهادينه شده است. اشتباه من در اين بود که تصور می کردم اين رای سازی و تقلب به نفع رفسنجانی خواهد بود نه احمدی نژاد، کسی که اصلآ تصور آن نيز نمی رفت. از اينکه پيش بينی ام بعکس از آب در آمده بسيار خرسندم. جدای از اينکه در مقاله ما قبل آخرين خود احمدی نژاد را برای يکسره شدن کار حکومت بهترين گزينه دانسته بودم و از اين بابت خوشحالم،اين تحول و چرخش آيت الله خامنه ای را هم نشانه يک گسست می دانم، علامتی روشن از وجود دشمنی در ارکان اصلی اين نظام، امری که فروپاشی آن را سرعت خواهد بخشيد.1
گرچه آقای خامنه ای به هنگام صدور شادباش برای کارپرداز جديدش دکتر احمدی نژاد از آقای رفسنجانی هم با عنوان يار ديرين خود ياد کرد، اما ظاهرآ کار اختلاف اين دو دستار بند حکومتی اينبار بسيار بالا گرفته، تا آنجا که سلطان جماران تمامی امکانات خود را بخدمت گرفت تا يار ديرين خود را گوشمالی دهد. اين رخداد حکايت از اين دارد که مقام ظل الهی آنچنان کينه ای از نردبام خود به دل گرفته که با دست يازيدن به هر تقلب و دوز و کلکی وی را در مقابل احمدی نژاد گمنام به شکستی فضاحتبار کشاند، در برابر فردی درجه سه که رفسنجانی پر افاده او را تا پيش از اين حتی به دربانی در خانه اش هم نمی گمارد.1
بهر حال آنچه بنام انتخابات نهم در ايران انجام شد از بسياری جهات در بلند مدت به نفع ملت ما خواهد بود. بزرگترين فايده اين نمايش مهوع و پر دوز و کلک آن بود که رژيم را کاملآ شقه شقه کرد. با شناختی که از هاشمی رفسنجانی مکار و آب زيرکاه وجود دارد، او فردی نيست که به آسانی از سر گناه کسی بگذرد که وی را اينگونه سکه يک پول کرد، بويژه فردی که هاشمی خود وی را بر کشيده و به جانشينی آقای خمينی رسانده. وی در اين بازی شکست خورد، اما از منظر ملی هاشمی را نبايد در کل بازنده بحساب آورد، وی در اين مدت بار ديگر شانس اين را داشت که مزه شيرين با مردم بودن و تلخی انزوا و شکست در جبهه ضد مردمی را بچشد. نامبرده يکباره ديگر يک نيمچه فرصتی تاريخی يافته که کمی از کار های ضد انسانی و ضد ملی خود را جبران کند. هاشمی بيگمان منفعل نخواهد ماند. با شمی قوی که او دارد، سخت است که پذيرفت وی شخصی باشد که با عدم موقعيْت شناسی اين پا را مفت از دست دهد.1
در کنار اين چند پارچگی رژيم، بايد عکس العمل خارجی را نيز از نظر دور نداشت. گمارده شدن يک فرد متهم به تروريسم " دراطريش و سويس " به رياست قوه مجريه، که در اروپا پرونده اش مفتوح است، به معنای قطع اميد اروپا و امريکا از رسيدن به هر گونه توافقی با رژيم يک دست تروريست پرور ايران است. در جبهه داخلی هم بر خلاف تصور بعضی که ظهور لباس شخصی ها در قوه مجريه را پايان کار روند دموکراسی در ايران تلقی می کنند، اين اصلاح طلبان بی يال و کوپال بودند که با عقب نشينی در درون و وعده های غير عملی در برون روند دموکراسی را کند کرده بودند. امکان دارد که لباس شخصی ها در ابتدا کمی تند روی کرده و گرد و خاک براه اندازند، اما آنها هرگز قادر نخواهند بود عقربه های زمان را به عقب بازگرداند. معادلات جهانی ديگر زير و رو شده و وضعيْت نوين منطقه و جهان به آنها چنين اجازه ای را نخواهند داد. گذشته از اين مردم ما هم ديگر هيچ شباهتی به مردم ده ـ پانزده سال پيش ندارند. نهال دموکراسی با تغذيه از حمايت های جهانی، و تأثيری پذيری از رخداد های مثبت در دنيا بويژه منطقه پيرامونی آن اندازه رشد کرد که احمدی نژاد ها نتوانند آنرا برکنند.1
وجود وی نه تنها تغييری منفی در اوضاع جامعه بوجود نخواهد آورد (آخر چيزی عوض نشده, رئيس جمهور اصلی کماکان همان آقای خامنه ای خواهد بود که قبلآ هم بود)، بلکه به اعتقاد صاحب اين قلم به استحکام و حتی رشد اين نهال کمک هم خواهد کرد. با شکست کامل اصلاح طلبی و کنار رفتن پرده ای فريبا بنام آقای خاتمی از رخسار رژيم، منبعد روز بروز زشتی و چرکين بودن آن بيشتر چشم جهانيان را آزار خواهد داد. به آقای خامنه بايد دست مريزاد گفت که با نصب احمدی نژاد، نه تنها مناسب ترين کارپرداز را برای خود برگزيد، بلکه چهره اصلی رژيمش را نيز بدان باز گردانيد. حال دنيا می داند که رژيم ايران به هيچ وجه قابليْت و استعداد استحاله ندارد! يا بايد با اين عجوزه کريه المنظر و زشت کردار کنار آيد، که اميدی بدان نيست، و يا اينکه برای هميشه از شرش راحت شود. منتظر باشيم که از اين پس فشار خارجی بر رژيم ده برابر شود، بويژه در زمينه رعايت حقوق بشر. سر انجام اينکه يک چيز قطعی به نظر می رسد، اينکه تابستانی گرم و سوزان و پر ماجرا در انتظار رژيم ملا ها است. بايد منتظر بود و ديد. در اين ميان فرد کهنه کار و زخم خورده بنام هاشمی رفسنجانی را هم نبايد از ياد برد، که از اين آدم هر کاری بر می آيد !1

يکشنبه 5 تيرماه 1384

www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker