آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, September 01, 2004

 

پايان ماه عسل فيضيه و لندن


حزب ميهن


امير سپهر

! پايان ماه عسل فيضيه و لندنسيمون کولير، كنسول انگليس در بصره اولين مقام رسمی غرب است که اعلام ميدارد سپاه پاسداران با پول و اسلحه و آموزش شبه نظاميان در پشت پرده نا آرامی ها و کشار های عراق است. ادعايی که حتی هنوز از هيچ مقام آمريکايی بدين روشنی شيده نشده است، و اين يعنی پايان ماه عسل فيضيه و لندن
ما دير يازود آمريکائيان را در ايران خواهيم ديد که اميدوارم در لباس مبدل باشند نه در لباس نظامی ! انگليس ميداند که اگر دير بجنبد قادر نخواهدبود در کنار آمريکاييان به ايران قدم گذارد و موضوع اصلی همين است
آنچه سياست خارجی انگليس را از ديگر کشور ها متمايز ميسازد، پيچيدگی و دور انديشی و داشتن پروژه های بلند مدت در حفظ منافع ملی ان کشور است. بگونه ای که کمتر تحليلگری ميتواند سر درآورد و يا حتی حدس زند که انگليس در فلان نقطه از جهان به چه کاری مشغول است و هدف آن کشور استعماری از حمايت و يا ترد اين کشور و آن جريان به چه مقصودی است. با وجود آنکه اين کشور هرگز بطور علنی از سياست چکشی و تو سری دفاع نميکند، ليکن نتايج حاصله از سياست جنتلمن مآبانه انگليس هزاران بار از سياست کوبنده بيشتر است
زخم ضربه ای که انگليس با رفتار بظاهر نرم خود به رقبا و دشمنان خود ميزند هزاران بار کاری تر و کشنده تر از يک سياست بظاهر خشن و قلدر مآبانه است. در عوض آمريکا هنوز هم در سياست خارجی خود از اعمال روشهای باز و بظاهر کابوی گونه و بگفته خودشان (سياست جان وينی) رنج ميبرد. اعمال همين سياست (بازی روباز) است که امروز آمريکا را آماج تير های نفرت و حملات کور بعضی از گروههای اسلامی در جهان قرار داده است
اندک توجه و نيم نگاهی به همين جريانات اخير عراق در نجف هم به نيکی ميتواند ما را متوجه اين سياست پنهان و مزورانه لندن سازد، که چگونه اين گرگ کهنه کار استعمار خود را با مهارت در حاشيه و تاريکی پنهان ساخت، بطوريکه در تمامی درگيری ها و کشت و کشتار ها ابدآ نامی از اين کشور بميان نيامد و حتی خون از بينی يک سرجوخه انگليسی هم جاری نگرديد، و تنها نامش به نيکی به ميان آمد که درآن هنگامه خون و آتش بزرگترين مرجع تقليد شيعيان، يعنی آيت الله سيستانی را در لندن پايتخت خود پذيرا است و پزشکان حاذق انگليسی مشغول مداوای شخصيت بزرگ و مورد احترام گروهی هستند که در گير جنگ با آمريکا می باشند و خون آمريکائيان را مباح ميدانند
در حاليکه آمريکا اعلام ميدارد که تلفات آن کشور از مرز يکهزار تن نيز گذشته، انگليس فقط از جراحات سطحی چهار شهروند غير نظامی خود خبر ميدهد که بهنگام دادن خدمات پزشکی به عراقی ها به اين حادته گرفتار آمده اند
در عوض اين مرتبآ نام آمريکا است که در مطبوعات سراسر جهان منعکس ميگرديد؛ که کشته است و بمباران کرده است و زخم زده است و با بمب و موشک شکافی در ديوار فلان مکان مقدس مسلمانان ايجاد کرده است
سياست انگليس در ارتباط با ايران از اين نيز پيچيده تر و ظريف تر است. اين کشور در ايران مانند نهضت آزادی و حزب توده و 2 خردادی ها و بويژه عوامل سر سپرده اش در سازمان مجاهدن انقلاب اسلامی، نقش اپوزيسيون و پوزيسيون را توامآ بازی ميکند. هم با ملايان دوست است و صرف نظر از اينکه خود ايران را غارت ميکند، پل ارتباطی آن کشور نيز محسوب ميشود که معاملات ايران بر باده روضه خوان ها را با ديگران جوش ميدهد، و هم بعنوان مخالف ملايان بعنوان شريک پايا پای در کنار آمريکا خود را جا زده است که از دستاوردها و سود های احتمالی تحولات آتی ايران محروم نماند
ملا های بيشعور و نا آشنا با اصول سياست، هرگزدرک نکردند که کشوری استعمارگر چون انگليس هرگز در تاريخ برای هچ حکومتی دوست خوب و وفاداری نبوده است. آنها بجای رويکرد به ملت ايران؛ دولتی بيگانه را به دوستی برگزيدند که هماره در زمان احتياج سر دوستان خود را از پشت سر بيخ تا بيخ بريده است
چرخش يکصدو هشتاد درجه ای انگليس را در اين اواخر همه درک کرده اند جز روضه خوان های نادان و غير سياسی حاکم بر ايران، ديگر از اين روشن تر نميشود که روزنامه ساندي‌تايمز ـ چاپ لندن که همه جهان ميدانند بيان کننده مواضع رسمی دولت انگليس است بنويسد : چند تيم دستگاه اطلاعات خارجي انگلستان (ام. 16)، با همكاري برخي عناصر اطلاعاتي ارتش انگليس در جنوب عراق، موفق به كشف اين موضوع شده است كه سپاه پاسداران ايران، با اجراي عمليات مسلحانه، براي ناآرامي در جنوب عراق، برنامه‌ريزي مي‌كنند
اين يعنی پايان ماه عسل فيضيه و لندن
اين روزنامه انگليسي می افزايد : هدف اين گروه‌ها سنگ‌اندازي در راه بازسازي جنوب عراق از سوي انگليس است، و اضافه ميکند: گروهي از سرداران سپاه ايران، ميليون‌ها دلار و مقادير معتنابهي اسلحه را به بصره قاچاق كرده‌اند و شيعيان افراطي را براي اجراي عمليات عليه نيروهاي انگليسي آموزش مي ‌دهند
اين گزارش اطلاعاتي، خاطرنشان می سازد: نيروهاي اطلاعاتي انگليس، پس از آن موفق به كشف اين گروه‌ها شدند كه مقتدي صدر، روحاني شيعه افراطي عراق و عامل مستقيم ملايان ايران، حدود 600 نفر از عناصر خود را به بصره ـ كه پايتخت و قلب جنوب عراق به شمار مي‌آيد ـ فرستاد و به اين ترتيب آنان توانستند، كنترل مركز اين شهر را به دست گيرند
گزارش يادشده افزوده: نيروهاي انگليس مستقر در بصره، از آوريل گذشته تاكنون، مرتبا با شبه‌نظاميان صدر درگير مي‌شدند، به گونه‌اي كه در خلال سه هفته گذشته به شدت مورد حمله موشك‌هاي مورتر و ديگر سلاح‌هاي نابودكننده كه از ايران به اين شهر قاچاق شده بود، قرار مي‌گرفتند
به اين بخش از گزارش خوب توجه فرمائيدساندي‌تايمز؛ در بخش ديگري از گزارش خود مينويسد: فرماندهان ارتش انگليس به رغم حملات پياپی اين شبه‌نظاميان، با پيروي از سياست خويشتن‌داري، درگير جنگ با عناصر صدر نشدند و در عوض از دستگاه‌هاي اطلاعاتي خواستند، با نفوذ به ميان شبه‌نظاميان صدر، مشخص كنند كه چه كساني در پشت پرده اين عمليات‌ها قرار دارند. و در خلال اين عمليات اطلاعاتي مشترك، تأمين‌كنندگان مالي از سپاه پاسداران كشف شدند. افراد مذكور به اين شبه‌نظاميان كه برخي از آنان تنها 16 سال سن دارند، در ازاي اجراي هر عمليات عليه نيروهاي انگليسي، 300 دلار پرداخت مي ‌كنند
اما از اين پر معنا تر اينست که سيمون كولير، كنسول انگليس در بصره برای اولين بار بعنوان يک مقام رسمی غرب خبر تأمين مالي و آموزشي اين شبه‌نظاميان از سوي ايران را تأييد ميکند و نسبت به اين موضوع، كه ايران (نسل ايکس) عراقي را كه بين 16 تا 30 سال سن دارند، به كار مي‌گيرد و با استفاده از بيكاري موجود در جنوب عراق، آنان را با پول اغفال كرده، تا براي اجراي عمليات مسلحانه به گروه «جيش‌المهدي» جذب مي‌كند، ابراز نگراني ميکند
اين گزارش در پايان خاطرنشان ميکند که : واحد (حمايت تاكتيكي) انگليس كه با نيروهاي پليس در زمينه اطلاعاتي همكاري دارند، موفق به كشف انبارهاي اسلحه بسياري در شرق شط‌‌العرب شده‌اند كه متعلق به «جيش‌المهدي»، شبه‌نظاميان وابسته به مقتدي صدر است. و ما مدارک معتبری داريم که اين اسلحه‌ها بوسيله سپاه پاسداران از ايران به جنوب عراق قاچاق شده است
نتيجه اينکه آنچه ساندی تايمز، سخنگوی دولت انگليس، مينويسد، اتهامات روشنی که مقامی رسمی چون سفير انگليس به رژيم ملايان وارد ميسازد و بالاخره اخطاری باز و بی پرده که از سوی سياستمداری خويشتن دار و محافظه کار چون جک استراو پس از صدور قطعنامه شورای حکام در وين خطاب به ملايان ايران که : ايران بايد اين پيام قاطع غرب را درک کند، صادر ميگردد، بسيار بسيار معنی دار تر از اين است که بتوان از کنار آنها بی تفاوت گذشت
آنچه کاملآ آشکار شده اين است که انگليس بخوبی آگاه است که اين نظام تمامی پايگاههای مردمی و بين المللی خود را از دست داده است. گروگانگيری ها و کشتارهای کوری که عوامل مستقيم و يا متأثر از رژيم ايران در جهان انجام ميدهند، روز بروز بر تعداد دشمنان اين نظام می افزايد. صاحب اين قلم در اين مقاله نه بعنوان فردی مخالف خونين اين نظام بلکه حتی بعنوان يک تحليلگر بی طرف اوضاع ايران و جهان نيز بی ترديد مينويسم که رژيم ايران به قعر چاهی از عدم اعتماد و مشروعيت در جهان سقوط کرده که چنانچه کسی در صدد نجاتش برآيد؛ موجب غرق شدن ناجی خود نيز خواهد گرديد
از اينها گذشته آمريکا خوب ميداند که کليد حل مشکل آسيای ميانه، افغانستان، عراق و کل خاورميانه و قسمت اعظمی از افريقا در نزد مردم ايران است، استقرار يک حکومت سکولار در ايران بخودی خود موجبات صلح و ثبات را در تمامی جهان فراهم خواهد آورد؛ بنابر ين موضع گيری های تند و آشکار اخير مفامات لندن را نبايد سرسری گرفت ! بسيار ساده بايد گفت که اين کهنه قدرت استعمار جايی نميخوابد که زيرش نم پس دهد ! ما دير يازود آمريکائيان را در ايران خواهيم ديد که اميدواريم در لباس مبدل باشند نه در لباس نظامی ! انگليس ميداند که اگر دير بجنبد قادر نخواهدبود در کنار آمريکاييان به ايران قدم گذارد و موضوع اصلی هم همين است
چرا که ديگر برای هيچ کشوری ترديدی باقی نمانده است که تا رژيم ايران بر سرکار باشد جهان روی امنيت را نخواهد ديد. بر خلاف جنجال و هياهويی که رژيم ايران برعليه آمريکا براه انداخته، حتی خود روضه خوان ها نيز ميدانند که اين ديگر فقط آمريکا نيست که خواهان برکندن ريشه نظام جمهوری اسلامی است
نشست اخير وين بسيار پر معنا بود، حتی طماع ترين رشوه خواران رژيم ايران نيز از ترس آينده خود، پشت رژيم ملا ها را به هنگام رأی گيری خالی کردند، و اين يعنی پايان کار کابوسی بنام جمهوری اسلامی ! کابوس دهشتناکی که 26 سال است امنيت و آسايش را از جهانيان سلب کرده است

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker