آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, June 20, 2005

 

... برادر احمدی نژاد

حزب ميهن
امير سپهر

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه برای ما است!1

احساس می شود که بخشی ازهم ميهنان ما از نتايج دور نخست انتخابات رياست جمهوری ناراحت و ای بسا شوکه هستند، احمدی نژاد و نفر اول تهران شدن!؟ اما بايد گفت بلی! چرا که نه؟ به باور نويسنده اگر جز اين بود جای شگفتی و نگرانی داشت، چرا که باز همان جريان پوشاندن متاعی متعفن و مسموم و کشنده در کاغذی رنگين ادامه می يافت. جای نگرانی که نيست هيچ، بلکه مايه خرسندی هم بايد باشد. دل قوی داريم که اين رخدادی فرخنده برای مبارزان راه آزادی است. بيست و هفتم خرداد هشتاد و چهار نقطه عطفی در تاريخ ما خواهد بود. امروز روز پايان يک فريب است. هم مردم خودمان و هم جهانيان رژيم ملا ها، اين عجوزه پير و زشت را تمام رخ در برابر خود داريم، بی هيچ بزک و روبنده ای، در مبارزه با آن هم ديگر به راه انحرافی نخواهيم رفت گر چه رژيم آرای داده شده به احمدی نژاد را دستکم سی- چهل در صد با تقلب و رای سازی بالا برده است، اما آندسته از هم ميهنان نا آگاه و يا محتاج و مستأصل ما هم که به اين لباس شخصی رای داده اند، چون خود نظام نادانسته به آزادی ايران کمک کرده اند. اگر شانس بياوريم و وی پيروز مرحله دوم هم بشود، آنگاه اين رژيم لخت مادر زاد خواهد شد، در درون و برون! از بابت مردم داخل هم خيالتان آسوده باشد. علی رغم گرد و خاکی که حسين شريعتمداری و نوچه اش علی خامنه ای براه انداخته اند، زمان زمانی نيست که بتوان مردم را سرکوب کرد و کشت. مدتها است که آن صبو بشکسته است، و آن پيمانه ريخته است! آنهم نه بدليل وجود خاتمی. به عکس، او با ايجاد انحراف در مبارزات ما آزادی ايران را چند سالی به تعويق انداخت بر خلاف تصور و القاء پريشان انديشان خاتمی هيچ سهمی از تحولات مثبت چند ساله در ايران ندارد. اين تحليلگران سطح گرا هستند که بدون در نظر گرفتن مهيا بودن زمينه ها و الزامات فرامرزی تحولات، هر دگرگونی مثبت را دستاورد دولت وی بحساب می آورند. به شرق و غرب ايران نگاهی بياندازيد، در حاليکه رژيم صاحب خاتمی ايران هم چنان شورای نگهبان و ولايت مطلقه فقيه خود را حفظ کرده ، دو کشور فاقد خاتمی همسايه ما نه ديگر طالبانی دارند و نه صدامی، ممکن است گفته شود آن دو کشور مورد يورش نظامی قرار گرفته و دچار هرج و مرج هستند، اولآ که تعداد کشته شدگان اين دو کشور روی هم از تعداد قربانيان رژيم بی لياقت ايران در زلزله و تصادفات و اعتياد و بی سرپناهی و گرسنگی و اعدام و آتش سوزی و خود کشی و ... به مراتب کمتر است، ثانيآ حتی بيشترين مردگان آن دو کشور نيز قربانيان همين رژيم ايران هستند که تروريستها را ساپورت مالی و لجستيکی می کنندحال اگر اين دو کشور را نيز ناديده انگاريم، باز می بينم که سهم ايران دارای خاتمی به اندازه يک دهم تحولاتی نيست که در ساير کشور های مسلمان بدون خاتمی منطقه خودمان بوجود آمده. عربستان سعودی برای اولين بار انتخابات برگزار کرد، امارات متحده عربی که در زمينه مدنيّت حداقل دو قرن از ما پس تر است وزير زن در کابينه دارد، بحرين اصلاحاتی عميق را شروع کرده، اردن هاشمی همينطور، مصر در حال تغيير ساختاری قانون اساسی خود است. لبنان پس از سی سال انتخاباتی کاملأ آزاد را در جريان دارد. فلسطينی ها سه انتخابات کاملآ دموکراتيک برگزار کرده اند. جمهوری آذربايجان ديگر قادر به دست زدن به خشونت بر عليه مخالفان خود نيست بر اين ها بيافزائيم قرقيزستان و اوکراين و گرجستان و يوگسلاوی ووو. همه و همه ی اين تحولات فقط در همين هشت سالی که آقای خاتمی به نفع ولی فقيه و شورای نگهبان قدم به قدم عقب نشينی کرد به وقوع پيوسته. بنده که نميدانم ابراهيم نبوی ها و بهنود ها و ... بر اساس کدامين فاکت ها کرديت اندک تغييرات ايران را به آقای خاتمی می دهند. نويسنده که شخصآ هر چه فکر می کنم بخاطر نمی آورم که آقای خاتمی حتی برای يکبار هم که شده ايستادگی، تحصنی، اعتراضی، تهديدی، اعمال قدرتی و يا از نويسنده و دانشجويی حتی حمايت ظاهری کرده باشد. وی حتی اين اندازه جربزه نداشت از وزرای خود دفاع کند امير انتظام، گنجی، زرافشان، باطبی، محمدی ها، طبرزدی و ده ها و صد ها زندانی عقيده و و جدان و زهرا کاظمی و سعيدی سيرجانی، حتی حجاريان مشاور رئيس جمهور و ... را در کشورمان در نظر آوريد، آقای خاتمی اين اندازه وجدان نداشت برای يکبار هم که شده نامی از آنها بر زبان جاری سازد، چه رسد به دفاع از اين قربانيان جهل رژيمی که جنابشان با تمام گوشت و پوست و استخوان بدان اعتقاد دارند و برای حفظ اين سيستم عصر جاهليّت هشت سال زبان به هزار نيرنگ آلوده کردند. شايد بگويند افشای قتلهای زنجيره ای دستاور او است، بايد توحه داشت که گند اين کار قبل از وی در ميکونوس در آمده بود. آن شش قربانی اگر هم ايشان رئيس جمهور نمی شدند آخرين ها بودند. کما اينکه به گفته خودشان با وجود ده سازمان اطلاعات مخوف موازی خارج از کنترل حتی پس از آن يک ترور هم انجام نشد، اين بدين علت است که وضعيّت جهان تغيير کرده. ور نه اين سازمانهای موازی برای آقای خاتمی تره هم خرد نمی کنند. اگر می توانستند امروزبسياری از ما زنده نبوديمنتيجه اينکه حال ما و دنيا می دانيم که با چه هيولای درنده و ديوانه ای طرف هستيم. اين رخداد نشان ديگر به نيکی نشان خواهد داد که کار از دارو و جراحی گذشته است و تنها چاره کار تزريق آمپول خلاصی به اين سگ هار لاعلاج است، اگر خواهان هار تر کردن و باز هم کوتاه کردن عمر اين حيوان بيمار هستيد، با رای دادن به برادر لباس شخصی احمدی نژاد ميکرب بيشتری را به اين پيکر مريض تزريق کنيد، گر چه رفسجانی هم همان کارکرد را خواهد داشت، او اما نسبت به اولی ميکربی پير تر است و کمی کند رشد تر! / باز هم در اين باره خواهم نوشت.1

www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker