آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, February 02, 2005

 

موشک ملا حسنی و اتم ملا نشان به زبان کوچه

حزب ميهن
امير سپهر

موشک ملا حسنی و اتم ملا نشان به زبان کوچهجهان غرب در مورد برنامه اتمی ملا ها اختلافی ندارد. آنچه بين اروپا و آمريکا وجود دارد تفاوت نظر در چگونگی اخته کردن رژيم جمهوری اسلامی است نه اختلاف

مرديم از بس قلمبه خوانديم و نوشتيم. بگذاريد خودمان باشيم، مثلآ در صف سنگکی. ميگويم اين موش و گربه بازی حکومت روضه خوان ها و اروپا بر سر برنامه اتمی و سوسه دوانی های گاه و بيگاه ايالات متحده آمريکا و دودوزه بازی های روسيه در اين ميان پيوسته مرا بياد داستانی می اندازد، داستانی که بخاطر ندارم کجا خواندمش! از دولت سر جمهوری ملا نشان و قسط و مساوات و عدل شيخ علی خامنه ای سالهای زيادی است که آواره ايم. بقول ناصرالدين شاه، اين آوارگی پدر سوخته هم چه ها که به روز آدمی نمی آورد! حتی حافظه خودمان را هم از دست داده ايم. 1
باری، داستان اين بود که گويا در دوران جنگ عالمگير دوم که رزولت و استالين و چرچيل برای بستن پيمان مبارزه مشترک با آلمان در تهران گرد آمده بودند (کنفرانس تهران، نوامبر 1943ـ دی ماه 1322)، بر سر چگونگی از کار انداختن ماشين جنگی هيتلر در ميان آن سه تن اختلاف نظری بوجود می آيد. استالين و رزولت تنها چاره را کوبيدن آلمان از زمين و هوا و دريا می دانستند، اما چرچيل در کنار اين عمل رخنه در سپاه دشمن و مذاکره با بعضی از ژنرالهای آلمانی و سياست بازی و ايجاد جنگ روانی را نيز به همان اندازه مؤثر ميدانست. 1

سرانجام بحث به جايی ميرسد که استالين با تشبيه هيتلر به گربه ميگويد تنها راه خوراندن يک قاشق خردل تند و سوزنده به يک گربه چموش و چنگ انداز اين است که او را گرفته با زور دهانش را بازکنی و خردل را در دهانش بچپانی سپس يک ضربت محکم هم بر کله اش بزنی تا آن را ببلعد. روزولت ميگويد بهترين راه اين است که گربه وحشی را تا حد مرگ گرسنگی دهی و آنگاه آن يک قاشق خردل را با غذا مخلوط کنی؛ آن حيوان از فرط گرسنگی اصلآ ديگر به مزه توجه نخواهد کرد و خردل و غذا را خواهد خورد. روزولت آن پير گرگ استعمار لبخندی زده ميگويد : اما اين راهها هر کدام معايب خود را دارد، در روش روسی گربه ممکن است يا خفه شود و يا اين که خردل را پس از خوردن بالا آورد. روش آمريکايی هم اين اشکال را دارد که ممکن است گربه چند لقمه ای که خورد و از حالت مرگ خارج شد ديگر بقيه را نخورد. او ميگويد ما انگليسی ها روشمان کمی زمان می برد اما آنقدر مطمئن است که موی لای درزش نمی رود. روش ما اين است که با ناز کردن گربه کم کم به او نزديک شده و اطمينانش را جلب کنيم، آنچنان که خود به آغوشمان بيايد، وقتی در بغلمان است آن يک قاشق خردل را برماتحتش می ماليم و او را رها ميکنيم. اطمينان داريم که گربه از شدت سوزش تا آخرين ذره خردل را نيز خواهد ليسيد! 1

خواستم بااين مثال بگويم به نظر می رسد اروپا نيز در برخورد با ملا های افسار پاره کرده و خود بزرگ بين همان سياست چرچيل را دنبال می کند. بر خلاف تصور ملا ها طرف اصلی قضيه هم اروپا است نه امريکا و اسرائيل. وقتی سرداری کيلويی مانند شمخانی هر چهار روز يکبار از افزايش برد موشک های شهاب ساخت کارخانه ملا حسنی خبر ميدهد؛ به اين نمی انديشد که تبليغ کشکی برای اين موشک های خيالی که در بهترين حالت سه هزار کيلومتر برد خواهند داشت، فقط اهالی محترم پاريس و لندن و برلين را نگران می کند، نه آمريکايی های دو اقيانوس آنطرف تر را ! شرط می بندم که شمخانی اصلآ نميداند ماساچوست دور تر از ماداگاسکار است. طفلک از وقتی وزير شده فقط دو سفر خاجی داشته، يکی به سوريه و يکی هم به جيبوتی. ميخواهند ته دل اسرائيل را خالی کند؟ آخر آن کشور که اصلآ موشک های حسنی را قبل از خارج شدن از ايران ميتواند در هوا منفجر کند. لابد وقتی اين مطلب را بخواند مرا وطنفروش تصور خواهد کرد. طفلکی حق دارد، آخر معنی اين کلمه را هم نميداند و گر نه من که گمان نميکنم بچه اهواز اينقدر بی غيرت باشد که دانسته وطنش را به يک مشت روضه خوان ضد ايرانی بفروشد. خيلی ها در دم و دستگاه ملا ها نميدانند که وطندوستی به الدرم بلدرم و کری خواندن بيخودی نيست. ما که از صدقه سر ملا ها ديگر در مقابل بحرين هم کم مياوريم اگر با اسرائيل در افتيم وطن فروشی کرديم. 1

مردم را به کشتن دادن و دخترشان را از زور فقر در آغوش فحشا انداختن وطن فروشی است نه عقل و شعور داشتن و واقعيّت ها را ديدن و پذيرفتن. اگر عقل و شعوری در کار بود بايد اين سئوال برايشان مطرح ميشد که آخر روسيه که خود بيش از آمريکا و اروپا درگير با بنيادگرايی هست کجا اجازه خواهد داد روضه خوان ها به اتم دست پيدا کنند! برنامه اتمی ملا ها فقط مشکل چهار دولت نيست؛ حتی يک کشور غربی هم خواهان اجازه دادن به رژيم ملا ها برای ساخت بمب اتم نيست. فقط روش ها متفاوت است. اگر فرضآ همين امروز آمريکا و اروپا اعلام کنند که ايران ميتواند بمب اتم بسازد؛ روسيه به تنهايی حتی با توسل به حمله نظامی از اينکار جلوگيری خواهد کرد. روضه خوانها گمان ميکنند بين اروپاو آمريکا نفاق وجود دارد و بخيال خودشان با سياست آخوندی در حال دامن زدن به اين آتش نفاق هستند، غافل ازاينکه خود در حال منتر شدن هستند. تهديد نظامی آمريکا، لاس خشکه زدن اروپا و گرگم بهوا بازی کردن روسيه در نهايت همه برای يک هدف است و ای بسا يک سناريو با آرتيست های مختلف.1

بهر حال سياست اروپا همان سياست چرچيل و گربه است. اگر تا ديروز صحبت از تعليق بود امروز ديگر صحبت از برچيدن کلی بساط غنی سازی اورانيوم است. رژيم ملا ها هم طبق عادت هميشگی اول با گرد و خاک می آيد جلو، به تدريج سمبه را هر چه پر زورتر می بيند بيشتر عقب نشينی ميکند. هميشه هم از نادانی زير کنه ای می روند که قدرت بالا آوردنش را ندارند. خودتان اخبار دو ماه گذشته را مرور کنيد خواهيد ديد که جمهوری اسلامی تا اينجای کار به هشتاد درصد تخفيف دادن راضی شده. کمی شکيبايی داشته باشيم خواهيم ديد در مقابل نيروی ملی ايرانيان نيز به همين دريوزگی و بی آبرويی خواهد رسيد. رژيم ملا ها هميشه فرصت هايی را که ميتواند از موضع قدرت عمل کند را از دست ميدهد و آنقدر خود را لوس و ننر ميکند که مجبور ميشود پشت خود را بليسد. قضيه گروگانها که آقای خمينی کمترين مجازاتشان را اعدام میدانست با خفت و افتضاح بپايان رسيد؛ شعار جنگ جنگ تا پيروزی و فتح قدس که به جام زهر انجاميد، فرصت آشتی بعد از عذرخواهی آمريکا در دوران کلينتون که از دست رفت و دوم خرداد که سوزانده شد ووو همه بيانگر اينست که رژيم ملا ها به ليسيدن پشت خود معتاد شده است.1


دوم فوريه دوهزاروپنج ميلادی
2/02/2005
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker