آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, November 12, 2004

 

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز


حزب ميهن

امير سپهر
Welcome to Iran Condoleezza!
! به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

پرسش اصلی اين است که او با روسری به تهران خواهد رفت يا بدون روسری!؟
همانگونه که پيش بينی ميشد، سر انجام جرج بوش مشاور امنيتی خود، کاندوليزا رايس را بجای کالين پاول به وزارت خارجه آمريکا منصوب نمود. قبل از هر چيزی بايد به نکته ای اشاره کنم که شخصآ چندی پيش در يکی از نشريات آلمانی زبان خواندم، و آن اين است که خانم رايس در يک محفل خصوصی سياستمداران اظهار داشته بود که : من اولين مقام غير نظامی اما رسمی دولت پرزيدنت بوش خواهم بود که در تهران از هواپيما پياده خواهم شد
تصميم رييس جمهوری پس از اعلام استعفای کالين پاول از سمت وزارت خارجه در روز دوشنبه، 15 نوامبر، انتشار می يابد. طبق گفته ديپلماتها، با پذيرش اين سمت توسط خانم رايس، انتظار می رود انتصاب وی به عنوان وزير خارجه جديد امروز سه شنبه 16 نوامبر از سوی بوش رسما اعلام گردد. چنانچه قصد مقايسه کالين پاول با کاندوليزا را داشته باشيم، بايد گفت که به همان نسبت که پاول نسبت به مسائل امنيتی و سياست خارجی رويکردی ملايم داشت، خانم رايس سختگير و انعطاف ناپذير است. تا جاييکه بسياری از وی با القاب (بانوی پولادين) و (پرنسس جنگ طلب) ياد ميکنند. رايس نه تنها در مورد مسائل موجود در روابط خارجی آمريکا دارای اشتراک نظر کامل با رييس جمهوری است، بلکه از صميمی ترين دوستان خانواده وی نيز هست. بطوريکه حتی تعطيلات شخصی خويش را نيز با جرج بوش و همسرش لارا سپری ميکند. خانم دکتر کاندوليزا رايس در سال 1954 در ايالت آلاباما متولد شد در حاليکه در آن زمان، تبعيض عليه سياهپوستان در اين ايالت بخشی از زندگی عادی آنان تلقی می شد به نحوی که، به گفته خانم رايس، وی حتی آن را به عنوان مساله ای غيرعادی احساس نمی کرد
پدر کاندوليزا کشيش و مادرش معلم موسيقی بود و هر دو نفر پيشرفت تحصيلی را تنها راه برای غلبه يک جوان سياهپوست بر موانع موجود در جامعه می دانستند.خانم رايس در سن پانزده سالگی به عنوان دانشجوی علوم سياسی وارد دانشگاه دنور شد و بعد از اخذ درجه دکترا، در مرکز مطالعات امنيت بين المللی و کنترل تسليحات وابسته به دانشگاه استانفورد پذيرفته شد. کاندوليزا رايس، نخستين زنی بود که به مقام مشاور امنيتی کاخ سفيد منصوب شد. نا کفته نبايد گذارد که کاندوليزای جوان نسبت به سن خود در کابينه پدر جرج بوش نيز پست بسيار مهمی داشت. سمت وی مشاورت امور اتحاد شوروی در شورای امنيت ملی آمريکا بود. بهر حال او حامی تزلزل ناپذير سياست های جورج بوش پس از حملات يازدهم سپتامبر است. بويژه رايس در مورد حمله آمريکا به افغانستان و عراق نقشی کليدی داشت. او جزو کسانی است که به گروه باز ها و يا شاهين ها شهره هستند و تا اين زمان علی رغم فراز و نشيب های فراوان، اين گروه هرگز هيچ انتقادی را در اين دو مورد موجه ندانسته اند
آنچه در اين جابجايی به کشور ما باز ميگردد عبارت از اين واقعيت است که بوش بتازگی برای 4 سال ديگر به رياست جمهوری رسيده، او با پيروزی چشمگير در دور آخرين خود ديگر دغدغه انتخابات مجدد را ندارد. تيم حامی بوش پيروزی اخير و در تاريخ بيسابقه وی را مهر تائيد ملت آمريکا بر سياست های امنيتی وی تلقی ميکنند که معتقد است نبايد منتظر فاجعه بود و آنگاه به چاره جويی پرداخت. تروريست را قبل از اينکه شروع به اقدام کند بايد در لانه خود نابود کرد. ارتقاء پست رايس سختگير و سازش ناپذير، آنهم به مقام دوم کابينه به روشنی بيانگر اين حقيقت است که بوش و نو محافظ کاران در اين دوره يقينآ به سراغ ملا ها خواهند رفت. آنها در تمامی اين مدت فقط يک نيمچه انتقاد را بر خود وارد دانسته اند و آن اينکه بجای عراق بايد اول به ايران حمله ميکردند. جايی که به نظر آنها کانون اصلی تروريسم جهانی است. اين گروه معتقدند که ملا ها مادر بسيار مهربانی هستند که به تمام گروگانگير ها و آدمکشان بی رحم حرفه ای از پستان خود شير داده و با حمايت از تروريسم اسلامی بدانها امکان رشد و بقا ميدهند. تجربه عراق بخوبی نشان داد که تا رژيمی اينچنين در تهران بر سر کار باشد، سخن بميان آوردن از آرامش و ثبات، بيهوده گويی است
حال ديگر آمريکا و جهان ترديدی ندارند که کليد حل معضل عراق، افغانستان، صلح خاور ميانه و بطور کلی جهان در تهران است. پس بسيار طبيعی است که باور داشته باشيم که با يکدست شدن کابينه آمريکا، رژيم ملا ها که اينروز ها ديگر جدآ کرک و پشمش هم ريخته قادر باشد که به روش کنونی در ايران ادامه دهد. بنابر اين به تصور اينجانب هم در يکی از روز ها در 4 سال آتی کونداليزا رايس حتمآ در فرود گاه مهرآباد از هواپيما پياده خواهد شد. سئوال اصلی اين است که با روسری يا بی روسری !؟ زيرا همانگونه که سياستمداران منتخب جهان غرب به منافع ملی خود تا آن اندازه اهميٌت قائل هستند که بخاطر تأمين آن حتی نا خواسته تن به روسری سر کردن نيز ميدهند، شيخ و ملای غير منتخب هم به همان ميزان به بقای خود اهميّت ميدهند که نه تنها حاظر به فروش ايران هستند، که در زمينه شخصی نيز به ! هر دنائت و پستی تن در ميدهند، چه رسد به زانو زدن در مقابل آمريکا
رژيم ملا ها در برابر چنين کابينه ای چکشی دو گزينه بيشتر ندارند، يا تسليم محض و يا سقوط و مرگ حتمی. که در
هر دو صورت آنهم ما در 4 سال آينده خانم دکتر کاندوليزا رايس را حتمآ در ايران خواهيم ديد
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker