آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, October 18, 2004

 

يک قاچاقچی جانشين خاتمی


حزب ميهن
امير سپهر


! يک ... و قاچاقچی معروف بين المللی در تدارک جانشينی محمد خاتمیکسانی که در نهاد های رسمی و شناخته شده رژيم، حال چه به اصطلاح انتخابی يا انتصابی نشسته اند تنها افراد و جريان هايی نيستند که چرخ اين بزرگترين نظام مافيايی و تروريستی طول تاريخ را به حرکت در مياورند. جمهوری اسلامی يک تيم پشت پرده نيز دارد که اعضای آن در واقع اصلی ترين رهبران و کارگردانهای اين رژيم بشمار ميروند. اين افراد کليدی که هر از چند گاهی نامی از آنها در مطبوعات منعکس ميگردد اما آنگونه که بايد و شايد به نقش و اهميت آنها پرداخته نميشود، عملآ مهم ترين مهره های اين مخوف ترين مافيای دزدی و جنايت هستند که از پشت پرده، سياست خارجی و حتی مذاکرات هر از چند گاه با بخشی از سياستمداران اسرائيل و آمريکا را نيز راهبری ميکنند. برای مثال هوشنگ امير احمدی فقط يک آمريکايی ايرانی تبار نيست که برای رژيم ملايان نقش بزرگترين لابی کننده در ايلات متحده را انجام ميدهد، وی عضوی پر نفوذ از هئيت حاکمه رژيم ملايان و پاره ای مهم و جدايی نا پذير از رژيم آنها است
با وجود اينکه اهميت امير احمدی دررهبری جمهوری اسلامی بسيار بالا تر از مشکينی و جنتی و مصباح و هاشمی عراقی است، اما چون در يکی از نهاد های رسمی رژيم ننشسته و در آمريکا زندگی ميکند، پاره ای به نقش تعيين کننده وی در رهبری جمهوری اسلامی بويژه تعيين خط مشی برای سياست خارجی اين رژيم مافيايی توجه ندارند. اين افراد تعدادشان خيلی بيشتر از اينهاست که بتوان در يک مطلب کوتاه به بررسی نقش و اهميت يک يک آنها پرداخت. طبق اطلاعاتی که ما داريم رژيم قصد دارد يکی ازهمان چهره های پشت پرده و بسيار خطرناک خود را وارد ميدان کند، در اين نوشتار کوتاه قصدم اين است که در حد حوصله، اين مهره مافيايی را به مردم داخل، بويژه جوانان بشناسانم تا مبادا دچار اشتباه ديگری همچون دوم خرداد گردند
پس ازآنکه مير حسين موسوی رسمآ اعلام کرد که حاظر به نامزدی رياست جمهوری بی اختيار اسلامی نميباشد، جناح به اصطلاح دوم خرداد در فکر آنست که طباطبايی را روانه ميدان کند. صادق طباطبايی خواهر زاده آخوند مفقود الاثر شيخ موسی صدر (معروف به امام موسی صدر) است که يکسال قبل از بلوای 57 در سفری از لبنان به تريپولی پايتخت ليبی سربه نيست شد. بسياری معتقدند که معمر القذافی وی را از بين برده است، بعضی نيز معتقدند که پليس مخفی کشور ... حامی اصلی خمينی وی را از سر راه برداشت که بعد ها برای خمينی رقيبی بزرگ و مانعی بر سر مطامع استعماری آن کشور در ايران نشود. صادق طباطبايی با خانواده خمينی نيز نسبت سببی دارد، و خواهرش همسر احمد خمينی بود. وی همچنين پسر خاله همسر سيد محمد خاتمی نيز هست
صادق در جنوب لبنان بر روی پای بزرگترين تروريستهای اسلامی بزرگ شده است. او با تسلطی که به چند زبان خارجی دارد تا قبل از بازگشت به ايران علی رغم جوانی يکی از مؤثر ترين افرادی بود که کار مذاکره برای رشوه گيری از کسان به اسارت گرفته شده بوسيله جنبش شيعی امل لبنان به رهبری نبيه بری و همچنين بخشی از پی. ال. او (سازمان آزاديبخش فلسطين) را در دهه هفتاد بعهده داشت. پس از پيروزی انقلاب ملا ها در ايران بخش تند رو جنبش امل بوسيله آخوند محتشمی پور به گروه تروريستی مستقلی مبدل گريد بنام حزب الله لبنان که در حال حاظر هم تمام اسلحه و مخارج آن وسيله جمهوری اسلامی از بيت المال ما پرداخت ميگردد. متذکر ميگردد که جنبش شيعی امل لبنان با کمک فنی سازمان الفتح بوسيله دايی مفقود شده صادق، امام موسی صدر پايه ريزی شد که مصطفی چمران (شوهر خواهر ياسرعرفات) و ابو شريف ايرانی نيز نقش اولين فرماندهان نظامی آنرا بعهده داشتند
چمران چند سال بعد در جنگ ايران عراق کشته شد. سيد صادق طباطبايی که تا قبل از انقلاب ملا ها بيشترين عمر خود را در لبنان و سپس آلمان سپری کرد به هنگام بازگشت خمينی به ايران به همراه وی به ايران مراجعت نمود و بدليل اينکه در خانه خواهر خود (منزل احمد خمينی) زندگی ميکرد همه جا به همراه روح الله خمينی بود و يکی از نزديکان و محارم بيت وی محسوب ميگرديد که بيشترين کار مشاوره و ترجمه ديدارهای خمينی را نيز عهده دار بود. طبا طبايی که سيمايی بسيار جذاب داشت در اوان انقلاب به صادق خوشگله شهره بود. او دراولين دوره انتخابات رياست جمهوری که در پانزده بهمن سال 58 برگزار شد در کنار مسعود رجوی، جلال الدين فارسی (که بعدآ مشخص شد يک فرد افغانی است)، ابوالحسن بنی صدر، احمد مدنی، حسن حبيبی، داريوش فروهر، صادق قطب زاده، کاظم سامی، محمد مکری، و حسن غفوری فر کانديد رياست جمهوری بود که از ميان آنها ابوالحسن بنی صدر برنده شده و به اولين رياست جمهوری رژيم ملايان رسيد.
طباطبايی پس از شکست در انتخابات به آلمان رفت و در طول جنگ ايران و عراق با همکاری عدنان قاشقی دلال معروف اسلحه، واسطه گری خريد اسلحه برای رژيم ايران و حتی عراق را بعهده گرفت که از اين راه بهمراه شريک خود علی اکبر هاشمی رفسنجانی چند صد ميليون دلار از پول ملت ايران را به جيب زد. صادق خان هميشه با بخشی از سياستمداران آمريکايی ارتباط داشت و پادو و واسطه مورد اعتماد هاشمی رفسنجانی با آمريکائي ها بود، او بود که ملاقات اکبر چوپان رفسنجانی با مک فارلن آمريکايی را در تهران ترتيب داد. طبا طبايی يکی از شناخته شده ترين دلالان کوکائين در جهان است که فقط دو بار در فرودگاه فرانکفورت در آلمان و يکبار هم در ژنو سويس دستگير گرديد؛ اما هر سه بار چون پاسپورت ديپلماتيک ايرانی داشت و از مصونيت برخوردار بود بطور موقت آزاد گرديد
بخش عظيمی از مواد مخدری که امروز وارد ايران ميشود و در بين جوانان مردم توزيع شده و آنها را به تباهی ميکشد از کانال طباطبايی است. همين حسين موسويان که در چند هفته قبل رياست هيئت مذاکره کننده برسر پرونده اتمی را در وين اطريش عهده دار بود، فردی است که پس از پايان دوران قطع ارتباط سياسی اتحاديه اروپا با ايران، با سمت اولين کنسول به فرانکفورت فرستاده شد. در شرايط شرم آور آنروز سياست باج دهی اروپائيان به ملايان که آنها حتی عوامل ترور فعالان اپوزيسيون را هم بدون بازداشت و محاکمه به ايران ميفرستادند، حسين موسويان با پرداخت رشوه های کلان بصورت کادو و ساخت و پاختی که با مقامات آلمانی کرد موفق گرديد که پرونده های کوکائين صادق طبا طبايی را مسکوت و يا مختوم و بزبانی ساده تر ماستمالی نمايد. جريان دستگيری با يک چمدان حاوی چند کيلو کوکائين خوشبختانه در چند روزنامه آلمانی درج است که چنانچه طبا طبايی بطور جدی وارد گود شود اينجانب با تسلطی که بزبان آلمانی دارم و مدتی هم در مطبوعات آلمانی زبان قلم زده ام، حتمآ اين گزارش های درخشان راجع به او را از آرشيو روزنامه های آلمان و سويس پيدا کرده و منتشر خواهم نمود
صادق خان طبا طبايی مشکلات شخصی شرم آوری هم دارد که ورود بدانها کار بنده نيست، که اين اعمال را فقط شايسته حسين شريعتمداری و ديگر اوباش ذوب شده در ولايت ايران فروشی و مردم کشی ميدانم
شخصآ آرزو ميکنم که صادق خان طبا طبايی به رياست جمهوری چنين رژيمی برسد، زيرا رژيمی که کارش را با يک روضه خوان بيسواد و کينه توزی آغاز کرد که دين اسلام را از يک باور توحيدی به مکتب ترور و دزدی و تجاوز و رشوه گيری مبدل ساخت همان بهتر که با فرد قاچاق فروشی بپايان رسد که در آغوش حسين فضل الله های آدم ربا و رشوه گير و ... بزرگ شده است

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker