آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, February 27, 2008

 

شلاق در ملاء عام

مجازات در حکومت از گورگريختگان

ای تفو بر شما ضحاکيان و شرکای انيرانی ضحاک ساز تان که ملتی ثروتمند و پرغرور و با آبرويی چون ملت ايران را با انقلاب شکوهمندتان اينگونه به خاک سياه نشانديد و حتی به اين هم بسنده نمی کنيد

شما ناايرانيان دنی و پر از کين که اين از خودتان پست تر ها را بر جان و مال و ناموس و شرف و آبروی اين مردم حاکم کرديد

شما ضحاکيان پست و سفله و بی هويّت دشمن ريشه ای ايران که اينهمه خواری دادن به ملت ايران هم هنوز آتش نفرت درونتان را از ايرانی فرو ننشانده و هنوز از مجازات قطع دست راست و پاي چپ اين مردم آبروباخته و از هستی ساقط شده سخن می گوييد

شما از گور گريختگان، شما بی خانواده های گدا، شما شرف فروشان عاری از معنويّت و ضد ايرانی که در هزاره ی سوم هنوز هم از جزيه شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لا‌غر نباشند و گاو بدون عيب و گوسفند و حله‌ ی يمنی و دينار مسكوك سخن می گوئيد

-------------------------------------------------

شلاق در ملاء عام

دکتر نعمت احمدی

نظريات آيت‌الله شاهرودي درمورد نحوه اجراي مجازاتها، خصوصاً آن نوع از مجازات‌ها كه درپي صدور احكام شرعي يا به ديگرسخن اجراي حدود الهي است نشان از دغدغه ايشان از چگونگي تطبيق قواعد و مقررات و اجراي مجازات‌هاي شرعي در زمان حاضر است تا هم اصل يا اصولي از قواعد و مقررات شرع آسيب نبيند و هم اينكه در جامعه جهاني از اجراي مجازات‌هاي شرعي ما كه عين دستورات شارع است برداشت ناصوابي صورت نگيرد، كه ديگران از اجراي حدود الهي به ضرر اساس اسلا‌م سود نبرند

اين را مي‌توان از طريق حبس‌زدايي و مجازات‌هاي جايگزين، تعطيلي بعضي از مجازات‌ها و به‌كاربردن نوع ديگر از مجازات كه در شرع پيش‌بيني شده است انجام داد مثلا‌ً برابر ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلا‌مي در قتل مرد مسلمان يكي از موارد شش‌گانه مندرج در ماده يعني يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لا‌غر نباشند يا ۲۰۰ گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لا‌غر نباشند يا هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لا‌غر نباشند يا ۲۰۰ دست لباس از حله‌هاي يمن يا هزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است يا ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مي‌باشد. حسب تبصره همين ماده قيمت هر يك از امور شش‌گانه در صورت تراضي طرفين يا تعذر همه آنها پرداخت خواهد شد، همه موارد شش‌گانه بالا با تاكيد رياست محترم قوه قضاييه و با عنايت به اينكه تبديل آنها مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ ۶/۱۰/۸۲ در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب قرار گرفت. براساس نظر حكومتي ولي امر، ديه اقليت‌هاي ديني هم برابر ديه مسلمين شناخته شد و مهم‌تر اينكه به لحاظ تغيير شرايط زماني و اينكه تهيه موارد شش‌گانه فوق مشكل‌ساز شده بود، هياتي در آغاز هر سال در وزارت دادگستري تشكيل و قيمت واحدي براي ديه تعيين و معادل ريالي آن احتساب شده و توسط جاني ظرف مهلت مقرره قانوني كه حداكثر ۲ سال از تاريخ وقوع جنايت است پرداخت مي‌شود

يا اينكه علي‌رغم وجود دستورهاي اكيد در مورد اجراي رجم يا سنگسار، با دستور رياست قوه قضاييه اصل بر اين است كه چنين مجازاتي اعمال نشود و به جاي آن مجازات‌هاي جايگزين تعيين شود. هرچند متاسفانه رياست محترم قوه قضاييه قبل از اصلا‌ح يا تصويب قانون جامعي كه مجازات‌هاي اسلا‌مي را در بر گيرد، با صدور بخشنامه‌هاي مختلف درصدد مناسب نمودن نوع مجازات‌ها مي‌باشند كه اين امر كه از اهداف رياست قوه قضاييه در زدودن بعضي از ابهام‌ها راجع به مجازات‌هاي شرعي است تا نوع ديگر مجازاتي تعيين شود اگر خوش‌بينانه است، مع‌الوصف مي‌بينيم هر از گاهي به بخشنامه‌هاي ايشان توجهي نمي‌شود و بعض از افراد خودسر، ضمن عدم توجه به بخشنامه‌هاي رياست قوه كه علا‌وه بر رياست ايشان از باب جايگاه فقهي هم جاي تامل دارد، مبادرت به اجراي احكام سابق‌الصدور مي‌نمايند كه در جاي خود محل بحث است؛ مثلا‌ً <جعفر>، متهمي كه چندين سال در زندان تاكستان تحمل حبس نموده و با اينكه تصريحاً دستور جلوگيري از سنگسار او صادر شده بود در حركتي غيرقابل قبول سنگسارشد كه عواقب سوء آن دامن قوه قضاييه را گرفت

در مورد حد محاربه و افساد في‌الا‌رض هم حسب ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلا‌مي ۴ نوع مجازات تعيين شده است:
1
ر۱- قتل ۲- آويختن به دار۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴- نفي بلد. ملا‌حظه مي‌شود كه ۴ نوع مجازات در خصوص حد محاربه و افساد في‌الا‌رض درنظر گرفته شده است و طبيعي است كه بايد با تكيه بر موضوع و ميزان مورد حد، مجازات آن هم تعيين شود، اما متاسفانه ديده مي‌شود كه در بسياري از موارد حد محاربه يا افساد في‌الا‌رض كه بايد يكي از موارد چهارگانه باشد رويه غالب بر آن است كه مجازات قتل را در نظر مي‌گيرند. مثلا در روزهاي گذشته چندين نفر در زنجان به اتهام محارب به دار آويخته شدند. اگر نظر رياست محترم قوه قضاييه را در نظر مي‌گرفتند بايد بين فردي كه در سرقتي جداگانه فردي را كشته بود و جواني كه براي اولين بار داراي سجل كيفري مي‌شد و به كسي هم آسيب نرسانده بود تفاوت قائل مي‌شدند، اما متاسفانه روحيه تعادلي‌اي كه در رياست قوه قضاييه وجود دارد بعضاً بين قضات ماذون از طرف ايشان وجود ندارد كه باعث بروز هزينه‌هايي براي قوه قضاييه مي‌گردند. آخرين دستورالعمل يا بخشنامه رياست قوه قضاييه مربوط به منع اجراي مجازات در ملا‌ءعام بود، بخشنامه‌اي كه با استقبال عمومي روبه‌رو شد و جامعه حقوقي پيرامون آن واكنش مثبت نشان داد. اما هنوز جوهر اين بخشنامه خشك نشده بود كه در هفته گذشته متوجه شديم چند نفر در كرج و آن هم در محيط ايستگاه مترو در ملا‌ءعام شلا‌ق خوردند. ذ وكيل پايه يك دادگستري

www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker