آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, March 11, 2006

 

! خود کرده را تدبير نيست

حزب ميهن

! خود کرده را تدبير نيست

الـــــهی راه دادی ديگران را.......... کـــــه بگشـــــايند راز آسمان را
ز ره واماندگان را هم تکانی ..........که بگذارند اين خواب گران را

زنده ياد خليلی، شاعر افغان

موقعيّيت ناشناسی، افزون طلبی، سوزاندن فرصت های بدست آمده ، از موضع قدرت سازش نکردن، نچيدن ميوه در زمان مناسب و در انتها رضايت دادن به خوردن آن ميوه گنديده از روی ناچاری و ای بسا چيزی هم از جيب دادن برای آن گنده خوری و پذيرش خفت بار سازش در ميان ما يک بيماری مزمن و چرکين است. عارف و عامی و رژيمی و اپوزيسيونچی هم ندارد، که اين يک اپيدمی در ايران است. ما چه در صف فدائيان امام باشيم و چه در ميان فدائيان خلق، چه در صف امت شهيد پرور و چه در مقابل آنان و چه عضو لشکر حسين ابن علی عاشق شهادت باشيم و چه در خدمت قشون يزيد ابن معاويه عاشق زندگی، همه و همه تحت تأثير فرهنگ دروغين عاشورای ملا ها هستيم. کمونيست و حزب الهی و شرابخواره و نمازشب خوان و چپ و راست و ميانه و زن و مرد و خرد و کلان ما همه کربلايی هستند. در نزد ما صرف عدم سازش يک ارزش و در حکم پيروزی است. حتی با آگاهی از پر هزينه تر بودن سازش ناپذيری از يک سازش خردمندانه، و آگاهی از احتمال شکست حتمی خودمان در انتهای يک لجبازی سفيهانه

فيلم عذرخواهی شاه بيچاره و التماس های شاپور بختيار مادر مرده خوشبختانه يا بدبختانه هنوز در دسترس است! و امروز هم هزار نوار صوتی تصويری درخواست های رضا پهلوی بر روی سايت های اينترنتی ! مردم عادی نه، اين عقلای قوم ما بودند که آن فرصت های بی نظير تاريخی را سوزاندند. بعد ها کارشان آنچنان به فضاحت کشيد که پس از آنهمه جنايت رژيم باز هم از روی ناچاری به دنبال يک ملای رژيم بنام سيد محمد خاتمی افتادند. درست است که عناصر اين رژيم ايراندوست نيستند، اما در جريان پرونده اتمی نشان دادند که هر چه هم بی فرهنگ و ضد ايرانی باشند باز هم در لجبازی و نداشتن معال انديشی و فرصت سوزی و خود را به فلاکت انداختن جدآ ايرانی های اصيلی هستند. چرا که آنهمه ناز کشيدن ها و تمنا ها و پيشنهاد های پرسود را از سر افزون طلبی و ننر بازی رد کردند و حال خود را به چنان فضاحت و فلاکتی انداخته اند که چاره ديگری ندارند جز پذيرش طرحی که خود هم آن را مضحک می خوانند، در غير اينصورت بقول ديک چينی بايد منتظر عواقب باز هم دردناکتری باشند. لطفآ به خبر زير خوب توجه کنيد

طرح روسيه خنده‌ دار است

ابهامات گسترده در طرح پیشنهادی روسیه و نامشخص بودن ساز و كار اجرایی آن، این طرح را از نظر حقوقی و فنی بی ‌ارزش كرده است. یك كارشناس نزدیك به تیم مذاكره كننده هسته ‌ای در گفت‌ وگو با خبرنگار شریف نیوز با اعلام این مطلب افزود: برای روسیه با داشتن بیش از 500 هزار سانتریفوژ فعال و همچنین چندین مجتمع فراوری اورانیوم، اصلا از نظر اقتصادی به صرفه نیست كه با قیمت‌های معمول در این طرح مشاركت كندوی در ادامه با تشریح طرح روسیه گفت: بنا بر پیشنهاد روسیه، در این طرح ایران باید منابع مالی ساخت كارخانه در روسیه را تامین كند و پس از ساخت كارخانه كه احتمالا بین 5 تا 10 سال طول خواهد كشید، ایران مثل یك مشتری معمولی باید سوخت هسته ‌ای تولید شده را بخرد با این تفاوت كه به دلیل مشاركت ایران در تامین مالی طرح از طرف روسیه تخفیفاتی برای ایران در قیمت محصولات در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در طرح روسیه هیچ جایی برای كارشناسان ایرانی در نظر گرفته نشده است و روسیه پیشنهاد داده تا از منابع اورانیوم ایران استفاده شود

این كارشناس مسایل هسته‌ای با ذكر این نكته كه با این ساز و كار ما باید چندین برابر قیمت جهانی سوخت هسته‌ای را به روسیه پرداخت كنیم، افزود: با توجه به سرمایه‌گذاری ایران در نطنز و همچنین هزینه سنگین طرح روسیه، به هیچ وجه نمی‌توان این طرح را دارای توجیه اقتصادی دانست. وی با اشاره به سابقه روسیه در زمینه اجرای طرح‌ های هسته ‌ای ایران از جمله پروژه نیروگاه بوشهر، گفت: برای اجرای پروژه بوشهر، روسیه تا به حال به اندازه سه نیروگاه بر ایران هزینه تحمیل كرده است

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker