آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, June 23, 2005

 

نيمه‮ ‬دوم‮ ‬بازی

نيمه دوم بازی چگونه پايان می يابد؟

نمايش اين سناريو که بازی آن به سبک فرانسوی و با کارگردانی فيلم مارمولک برای
نقش اول آن هاشمی رفسنجانی اجرا شد. جالب است.1
نمايش اين بازی عريان بس که گوياست هر فرد ساده ايرانی هم به کُمدی بودن اين نمايش
اقرار ميکند. يک فرد ناشناس را مانند احمدی نژاد اول بالا می برند وسپس بعنوان يک رقيب خطرناک برای ايران معرفی می کنند و او را که به اوج برده بودند با سر به زمين افکندند تا
فيلم با يک پايانی که آرتيست آن (هاشمی) زنده بماند و بعنوان پيروزبر ساير رقبای بدجنس خود
از ميدان سربلند بيرون آيد !1
نمايش بدی نبود. اما بايد ديد آيا به اين نمايش مجوز از سوی ملّت ايران و جامعه جهانی داده خواهد شد؟ البته ناگفته نماند تلويزيون هـــمــا هم مانند شرکت هواپيمايی هــمــا در خدمت هاشمی مستضعف
قرار داشته و دارد. در اينجا نکته جالب اين است که رفسنجانی خود را از حامي فاشيزم نمی داند !!1
يعنی آقای رفسنجانی مکتب اسلام و قوانين آنرا جزء فاشيزم می داند. اگرچه برای پيروزی در انتخابات اين حرف را می زند. پس نتيجه آن که اجرای قوانين الله يعنی فاشيزم ! چرا آقای خامنه ايی فرمان قتل هاشمی را صادر نمی کند ؟ مگر سلمان رشدی چه گفته بود؟
اگر يادتان باشد در مقاله گذشته خود از رفرم(انتخابات) 2 .رفراندوم 3 جنگ ياد کردم .1
آمريکا به رهبری بوش و رايس و همکاری برخی از اروپاييان نبايد به رفرم رفسنجانی با حرکت آهسته دل ببندند . يعنی ممکن است جناحهای ديگر قدرت آنها رابه مسير خط آهن ديگری انتقال
دهند. در سه شنبه گذشته خانم رايس در ديدار با ملک عبدالله و سران عربستان بطور آشکار
گفت که ما آزادی سياسی و دمکراسی را فدای ثبات منطقه نمی کنيم. 1
اين درست همان چيزی است که ايرانيان انتظار دارند. يعنی عربستان يا ديگر کشورهای
مرتجع منطقه ديگر نمی توانند با وجود رعايت نکردن حقوق بشر و حقوق زنان مانند گذشته
به تجارت دست بزنند و ثبات هم داشته باشند. اين سخنی بود که به درب گفته شد که ديوار بشنود.1
رژيم اسلامی هم نمی تواند با اين به اصطلاح انتخابات جهان را فريب دهد. 1
از سوی ديگر همين انتخابات مسخره ناقض گفته خانم رايس می باشد. آمريکا بايد برموضوع
دمکراتيک نبودن انتخابات پافشاری کند. رفسنجانی ممکن است در آغاز رفرم کند و مقداری از زندانيان سياسی را آزاد کند. اگر اينطور باشد و رفسنجانی بخواهد ثبات برای آمريکا نه برای مردم
ايجاد کند پس ديگر آمريکا لزومی نداشت و ندارد که به عربستان يا مصر گير بدهد و خواهان
طلوع جنبش دمکراسی در اين مناطق شود. 1
خواسته ما اين است که آمريکا و جهان غرب نبايد به اين ثباتی که رفسنجانی می خواهد برای آنان
ايجاد کند اميد ببندند و يا آن را حمايت کنند. 1
اقدام آمريکا بايد پس ازدروغ و غيردمکرات خواندن انتخابات ايران اين باشد که سازمانهای
بين المللی بايد بر انتخابات نظارت داشته باشند و انتخابات بايد با نمايندگان واقعی مردم
صورت بپذيرد انهم با آزادی تمامی زندانيان سياسی . در انتخابات ديگر شورای نگهبان هم نبايد
نقشی داشته باشد. 1
آنگاه در چنين شرايطی شاهزاده رضا پهلوی هم بايد خود را نامزد انتخاباتی کند.1
اگر جامعه جهانی می خواهد راهکاری بدور از جنگ و خشونت داشته باشد و می خواهد بداند
که چه کسی نماينده مردم است و يا مردم به چه کسی علاقمند هستند،اين بهترين راه بدور از خشونت
است. مــــگـر نه آنکه رفراندوم هم يک ابزارفشاربرای سرنگونی بود ؟
نامزد کردن شاهزاده رضا پهلوی با شرايط بالا (هيئت نظارت جهانی،آزادی سياسی...) دمکرات
ترين برخورد سياسی و غير نظامی است. مگر نه آنکه خود شاهزاده از جنگ و خشنونت
بيزار هستند. از هم اکنون به بعد ما خواستار شرايط فوق به رهبری جامعه جهانی هستيم.1
من خود با بررسی کامل جامعه ايران و بررسی خواسته های مردم ايران چنين ادعايی می کنم.1
يا رژيم تن به اين کار می دهد و يا نمی دهد. اين همان رفراندوم نيز هست.1
اگر رژيم تن به اين کار ندهد آنگا مشخص می شود که فاشيزم ناب پشت اين نمايش انتخاباتی است.1
آنگاه ديگر مردم درست مانند گذشته فريب آن را نمی خورند که در رژيم دو جناح وجود
دارد يکی اصلاح طلب و ديگری تند روها. بگذاريد يک بار بطور کامل آن نقاب را
ازچهره آنان برداريم. نه تنها شاهزاده بلکه هر کسی که خود را شايسته می داند، کانديد
کند.1
ما اين طرح را خواستار هستيم و آنرا نيز به آمريکائيان ابلاغ می کنيم. زيرا خود آمريکائيها
و اروپائيها دقيقا ميدانند که يک شورای مرکزی قدرت در بالای مجلس و رياست جمهوری نشسته است
و کليّه مصوبات آنان را رد می کند. يعنی نه تنها نامزدهای رياست جمهوری بلکه کليه نهادهای
ارکانی رژيم در دست ولايت فقيه است.1
پس بياييد اين فرصت مهم و استثنائی را از دست ندهيم. اگر آمريکا همانگونه که ادّعا می کند که
دمکراسی را فدای ثبات منطقه نخواهد کرد. ايران هم در منطقه است نه در جای ديگر.1
پس شامل حال ايران نيز خواهد بود. اگر راه بدور از خشونت را برمی گزينند و سازمان و نيروهای
بين المللی را بر انتخابات ديگری در ايران نظارت می دهند پس بايد نمايندگان و کانديدای واقعی
مردم نيز حضور داشته باشند. اين تنها برگ برنده بدور از خشونت مردم ايران است .1
اين بهترين راه به چالش کشيدن سران رژيم يا نظام دروغين جمهوری اسلامی است. اگر اين
حرکت زيبا و قوی شطرنج در صحنه رخ ندهد و بجای آن يک حرکت ضعيف و (پاسيو) 1
انجام پذيرد آنگاه سبب حرکت قويتر نيروی مخالف را در پيشرو خواهد داشت.1
البته نا گفته نماند اين مهم هنگامی شدنی است که نهاد های بين المللی گام نخست را بردارند.1
گام دوّم از آن رهبران اپوزيسيون بويژه شاهزاده رضا پهلوی است. 1
بی شک از بهترين آلترناتيوها خواهد بود. اگر چه راه های ديگر همانا جنگ وجود دارد ولی ما
خواستار راههای بدور از خشونت هستيم که همانگونه ديد شاهزاده رضا پهلوی بارها بيان داشتند.1
ابتدا ببينيم چه راهی را پس از انتخابات مردم و سپس جامعه جهانی برمی گزيند.1
اگر شرايط يک انتخابات با نظارت بين المللی آماده شد، نامزد نکردن شاهزاده رضا پهلوی خطای
بزرگی خواهد بود. اين انتخابات به دوره سوم خواهد رسيد اگر آمريکا و جامعه جهانی
اين انتخابات را ترفند رژيم و غير دمکرات بخوانند و شرايط برای يک انتخابات آزاد ايجاد کنند.1
در آن صورت کسی هم از فقدان رهبری نخواهد سخن به ميان آورد. برعکس به مخالفين اين طرح
بايد به ديده شک نگريست.1
به اميد پيشرفت اين طرح ( 22 ژوئن 2005 جعفرزاده ) 1

سازمان جوانان نيک ايران
پيرو آيين مشروطه پادشاهی


JNIK@aol.com|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker