آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, January 06, 2005

 

...طرح سیاست سازان

حزب ميهن
دکتر محمد پروین


!طرح سیاست سازان امریکا برای "تغییر خامنه ای" در تکمیل رفراندم "تغییر قانون اساسی"
فضائی که طرح رفراندم کذائی تغییر قانون اساسی ایجاد کرده است، بسرعت مورد استفاده سیاست سازان امریکائی که سالهاست تشنه تجدید رابطه علنی با رژیم اسلامی هستند قرار گرفته است و تحت پوشش مسخره "تغییر رژیم خامنه ای" عادی سازی کامل روابط با رژیم اسلامی و باز گشائی سفارت امریکا را مطرح کرده اند. در روز ۲۲ دسامبر، کمیته ای به رهبری سناتور جان کیل (جمهور خواه)، سناتور لیبرمن (دموکرات)،جان شولتز (وزیر سابق کشور) و جیمز وولسی ( رئیس سابق سی-اَی-ای) تحت نام "کمیته خطر موجود" (۱) سیاست خارجی جدید امریکا را در قبال رژیم اسلامی فرموله کرده و قصد دارند اَنرا بعنوان سیاست رسمی امریکا به مرحله عمل دراَورند. تلاش اصلی این سیاست جدید، (که من از اَن بعنوان طرح و رساله نیز نام خواهم برد) عنوان کردن خامنه ای بعنوان تنها عامل همه بدبختیها در ایران است. در این رساله، ۲۹ بار از خامنه ای و رژیم خامنه ای نام برده شده ولی حتی یکبار نامی از جمهوری اسلامی و یا رژیم اسلامی برده نشده است. تنها دو بار به واژه اسلام اشاره شده و اَنهم در رابطه با فلسطین و سپاه پاسداران میباشد. این مشاهده، باید تا حدودی اهداف و فضای این سیاست را برایتان مشخص کند.این رساله در یکی از این ۲۹ بار، اینچنین از خامنه ای یاد میکند"علی خامنه ای، ولی فقیه، خطری اساسی برای صلح است چرا که تمام علائم دال بر اینست که او مصمم به تولید سلاحهای اتمی است. از طرف دیگر، مردم ایران، متفق ما هستند. اَنها میخواهند خود را از ظلم خامنه ای رها سازند و میخواهند که ایران به جمع دموکراسیهای صلح اَمیز و شکوفا بپیوندددر این رساله تاکید شده که تعداد بیشماری از شخصیت های مذهبی و اصلاح طلب، علیه خامنه ای و عدم تمایل او به ارتباط با امریکا صحبت کرده اند. این نوشته از انتخابات سال ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ ، بعنوان سمبل خواست مردم ایران برای دموکراسی و تغییر، نام برده است. رساله پیشنهاد میکند که برای قانع کردن خامنه ای برای اینکه به مسجد باز گردد تا از مجازات مصون بماند، باید با او گفتگو برقرار کرد. و برای اینکار چون خاتمی ضعف نشان داده است، پیشنهاد میکند که روحانیت شیعه جمع شوند و بطور خصوصی با او صحبت کنند و قانعش کنند که قدرت را به مردم واگذار کند ( مشابهتی بس تصادفی با خواست رفراندم شود:!!)."رساله پیشنهاد میکند که برای انجام طرح "1تغییر خامنه ای " لازم است اقدامات زیر انجام

هر چه زودتر ارتباطات امریکا و ایران عادی شود و در درجه اول سفارت امریکا در تهران شروع بکار کند.1
عالیرتبه ترین مقامات مسئول امریکا، مسئولیت پیشبرد سیاست جدید امریکا نسبت به ایران را عهده دار شوند.1
به خامنه ای فهمانده شود که اگر توسعه سلاحهای اتمی را در تبعیت از قوانین بین المللی متوقف نکند، امریکا و دیگران این حق را برای خود محفوظ میدارند که قابلیت های اتمی او را فلج ساخته و یا از میان بردارند.1

ایجاد گفتگو با خامنه ای از طریق روحانیت عالی مقام شیعه، برای اینکه به مسجد برگردد. اَنها باید ابتدا بطور خصوصی از او بخواهند که قدرتش را تفویض کند و برایش روشن کنند که اگر مقاومت کند، این مطلب را بطور علنی عنوان خواهند کرد.1
روشن ساختن این مطلب که اگر چه امریکا با نمایندگان رژیم خامنه ای ملاقات و مذاکره میکند، اَنها را صاحب مشروعیت نمی داند!1
.دفاع از ایرانیان دموکرات و مخالفان برای اینکه بسوی دموکراسی پیش بروند و قدرت را از خامنه ای سلب کنند
ایجاد مبادلات فرهنگی، اَکادمیک و حرفه ای به مثابه بخشی از تلاش امریکا در کمک به ایرانیان برای دموکراتیزه کردن کشورشان .1
1
ایجاد ارتباط بین امریکا و نظامیان ایران برای ایزوله کردن خامنه ای که بر گروه های مزدور شبه نظامی اتکا دارد.1
مامور کردن نیروهای امریکا در منطقه، سیا، اف-بی اَی و اَژانس مربوط به مواد مخدر، به کارهائی نظیر جلوگیری عبور از خطوط مرزی، تروریزم و مواد مخدر.1
اعمال تحریم هشیارانه ای که ولی فقیه و حلقه نزدیک به او را هدف قرار دهد و مردم صدمه ای نبینند.1
ایجاد ارجحیت برای امریکا با تهدید به محاکمه شدن خامنه ای در یک تریبونال بین المللی.1
تامین ۱۰ میلیون دلار بودجه برای رسانه های فارسی زبان برون مرز.1
کمیته نتیجتا توصیه میکند که سیاستی صلح اَمیز ولی با قدرت، بعنوان استراتژی از بین بردن خطری که خامنه ای بوجود اَورده ، اتخاذ شود.1
سیاست پیشنهادی این کمیته هیچ مشابهتی با اَنچه که ایرانیان اَزادی خواه در تلاش اَن هستند ندارد. هیچ چیزی کمتر از یک دموکراسی لائیک مورد قبول ایرانیان اَزاده نیست. بنابراین، به سیاست "تغییر خامنه ای" و ادامه سلطه حکومت کمی ملایم شده اسلامی، رضایت نخواهند داد. بنظر میرسد که علیرغم شعارهای تند علیه خامنه ای، هدف اصلی کمیته، عادی کردن روابط و باز کردن سفارت امریکا در تهران باشد. تقلیل دادن ماشین استبداد رژیم اسلامی به "رژیم خامنه ای" و بدنبال شکلی ملایم تر از رژیم اسلامی بودن، یا ناشی از نادانی است و یا ناشی از عدم احترام و جبهه گیری در مقابل ایرانیانی است که خواستار حکومتی سکولار و دموکراتیک هستند.1
اَیا سیاست پیشنهادی این شانس را دارد که بعنوان سیاست رسمی دولت امریکا در اَید؟
متاسفانه شواهد موجود دال بر اینست که دولت امریکا خود را اَماده میکند تا سیاستی مشابه این طرح را اختیار کند. بر اساس گزارش تایمز مالی در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۴، پرزیدنت بوش، پشتیبانی بی سابقه ای از سیاست اروپائیان در بر قراری مراوده با رژیم ایران ابراز داشته است تا حدی که از برخورد خصمانه تشکیلات خودش نیز انتقاد کرده است. پرزیدنت بوش در مصاحبه مطبوعاتی خود در هفته گذشته میگوید:1
در حال حاضر ما نفوذ چندانی بر ایران نداریم. ما به دیگران تکیه کرده ایم چرا که بدست خود ارتباط و نفوذ خودمان را بر رژیم ایران محدود و خود را تنبیه کرده ایم که این پیغام را بدهیم که اَنها باید به اَن صداها گوش کنند. ما بصورت بخشی ازتحسین کنندگان برخورد اروپا در اَمده ایم. این شیوه برخورد ما به این مسئله است. بنابراین دیپلماسی باید بصورت اولین انتخاب ما دراَید.1
بنظر میرسد که این خواست پرزیدنت بوش دقیقا اَنچه هست که این رساله سیاسی دنبال میکند. کمته ابتدا چیزی تخیلی بنام "رژیم خامنه ای" بوجود می اَورد و سپس پیشنهاد میکند که سفارت امریکا باز شود و عادی سازی روابط کامل شود.1
اگراعضای "کمیته خطر موجود" و سیاست سازان امریکا، بخصوص پرزیدنت بوش بخواهند خلاف این تعبیر را ثابت کنند باید سیاستی را پیشنهاد کنند که در صدر اَن پذیرش و احترام به خواست اَزادگان ایران برای یک حکومت سکولار و دموکراتیک بطور روشن درج شده باشد.1
تغییررژیم اسلامی و استقرار یک سیستم سکولار دموکراتیک که هدف ایرانیان اَزاده هست، کاریست بس مشکل ولی اَنها خود قادر به ایجاد چنین سیستم حکومتی هستند. بالا ترین کمکی که اعضای این کمیته و دیگرسیاست سازان و مسئولان دولتهای غربی میتوانند انجام دهند اینست که:1
- با این رژیم رابطه دوستانه برقرار نکنند، تحت عنوان مراودات فرهنگی، و ارتباطات بین دو ملت، به اَن مشروعیت ندهند و به بهانه راضی کردن خامنه ای ها، سفارت خانه خود را باز نکنند و به اَن کمک نکنند.1
ارتباطات رسمی خود را به پئین ترین سطح دیپلماتیک کاهش دهند و از هر گونه مذاکره پنهان با رژیم اسلامی خودداری کنند.1
تحریمی هشیارانه که رژیم اسلامی را ( و نه فقط خامنه ای را!) هدف قرار دهد اعمال کنند. تحریمی واقعی، نه تحریمی از اَن نوع که صدها کمپانی امریکائی منجمله هالی برتون و جنرال الکتریک را مستثنی کند.همین و بس.1
طرح این کمیته، و پیشنهاداتش در مورد خامنه ای طرحی است که بیشتر مناسب گول زدن بچه هاست. احتمالا طرح مسخره رفراندم این ایده را به اَنها داده است که میتوانند با ما اینگونه رفتار کنند و بر اَن شده اند که در پرتو تبلیغاتی که حامیان رفراندم در برون مرز ایجاد کرده اند و با تکیه بر خواست بسیاری از این حامیان و بی توجهی عده ای دیگر، این طرح توهین اَمیز را جا بیاندازند. هدف اصلی "دوستان" امریکائی ما اینست که در حین اشتغال ایرانیان به این طرح که در واقع مکمل طرح رفراندم شاگردان متحول شده خمینی است، سفارتخانه را باز کنند و مراودات و معاملات با رژیم را بنام بسط دموکراسی و ارتباط بین دو ملت به ما حقنه کنند
باید به اَنها نشان دهیم که اَنچنان هم که اَنها فکر می کنند بچه و احمق نیستیم. البته هستند میان ما کسانیکه حاضرند به نوعی از رژیم اسلامی تن در دهند. هستند کسانیکه امید به خود و دیگران را از دست داده اند و توقعشان را تا سطح خواست های افرادی چون سازگارا، ملکی، و ِِعطری کاهش داده ا ند، منتها، اَنانی که از این قماش نیستند، باید استحقاق خود را ثابت کنند. باید به افراد کمیته و سیاست سازان امریکا نشان داد که این چنین طرحهائی مورد توافق ایرانیان اَزاده نخواهد بود مگر اَنکه تغییرات لازم در اَن ایجاد شود. کافیست که در رساله خود جای خامنه ای را با رژیم اسلامی عوض کنند. ریشخند صدور دموکراسی به مملکت ما را با ایجاد سفارتخانه و معاملات اَشکار و نهان با رژیم، کنار بگذارند و تحریمی حساب شده و واقعی بر رژیم اسلامی اعمال کنند و بگذارند که مبارزات مردم ما شکل گیرد.1
اعمال چنین خواستی در گرو وجود یک بلوک سیاسی قوی و رای دهنده از ایرانیان میباشد. امری که تا بحال مورد توجه ایرانیان قرار نگرفته است. در شرایطی که هنوز این ابزار قوی در اختیار ما نیست، اَزادی خواهان ایرانی در سراسر دنیا میتوانند با استفاده از اطلاعات ارتباط با کمیته که در پایان این نوشته اَمده و امضای فراخوانی که گروه مهر در این رابطه اَماده کرده و در صفحه کامپیوتری مهرموجود است، این خواستها را اعلام کنند و حداقل نیروی بالقوه خود را نشان دهند.1
رفراندم پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی فضای مناسبی برای اینگونه طرحها ایجاد کرده است. بین درخواست تغییر قانون اساسی از رژیم اسلامی و درخواست از خامنه ای برای مراجعت به مسجد با وساطت علمای شیعه ، شباهت و خوانائی چشم گیری وجود دارد. هر دو هم مخاطبین خود را بسیار ساده لوح تصور کرده اند. تلاش اصلاح طلبان دولتی برای حفظ سیستم مذهبی از طریق ایجاد تغییراتی در اَن، در درجه اول احتیاج به محیطی اَرام دارد که در اَن نافرمانی مدنی جای خود را به بی عملی و "گفتمان رفراندم" بدهد. در چنین محیط اَرام و بر بستر رویای تغییر قانون اساسی توسط رژیم اسلامی و فرستادن خامنه ای به مسچد است، که قدرتمداران غربی فرصت خواهند یافت و جرات خواهند کرد که سفارت خود را باز کنند و با رژیمی که هنوز در صدر رژیم های تروریست قرار دارد، سنگسار میکند، اَدم میکشد و حق زندگی را از ملتی سلب کرده است، روابط دوستانه ایجاد کنند. فاجعه در اینجاست که هنگامی که رژیم اسلامی، یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر، در راه رسیدن به این پیروزیها گام بر میدارد، "روشنفکران" ما جشن گرفته اند و سرمست از اینند که میخواهند رعایت حقوق مندرج در بیانیه حقوق بشر را از این رژیم اَدم خوار گدائی کنند. کارعمده اَزادی خواهان اینست که با نه گفتن به هر دو طرح نشان دهند که پس از ۲۶ سال تجربه ستم رژیم اسلامی، هرگز به چیزی کمتر از یک حکومت سکولار و دموکرات تن در نخواهند داد. باید از بین بردن مانع کمک های دولتها و قدرتهای سود جو به رژیم اسلامی و جلوگیری از مشروعیت یابی رژیم را در هم ادغام کرد. وادار کردن دولتهای غربی به ویژه امریکا به تحریم رژیم اسلامی و تحریم " انتخابات " ریاست جمهوری در ایران به این دو خواست جامعه عمل خواهد پوشاند. تلاش ایرانیان برای تحریم مضحکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحریم رژیم از طرف دولتهای غربی ، خود بهترین و رساترین " نه " به رژیم اسلامیست...1
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker